BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Boruta Irena
Tytuł
Zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu-nowa regulacja prawna
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 2, s. 2-8
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Mobbing, Przemoc, Molestowanie seksualne, Prawo WE
Labour law, Labour Code, Labour legislation, Employment discrimination, Mobbing, Abuse, Sexual harassment, European Community law
Abstrakt
Wykładni nowego prawa polskiego, będącego efektem dostosowania do prawa wspólnotowego, musi towarzyszyć wiedza na temat przejmowanego wzorca. Przedmiotem artykułu jest spojrzenie na nową regulację prawną dotyczącą dyskryminacji w zatrudnieniu, co także wymaga właściwych kroków celem usunięcia formalnych przeszkód w polskich przepisach prawnych w tej dziedzinie.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell M., Anti-Discrimination Law and the European Union, Oxford University Press 2002, s. 88 i n.
 2. Biernat S., Prawo Unii Europejskiej a prawo państw członkowskich (w:) Prawo Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe, pod red. J. Barcza, Warszawa 2002, s. 234.
 3. Biernat S., Wykładnia prawa krajowego zgodnie z prawem Wspólnot Europejskich (w:) Implementacja prawa Wspólnot Europejskich w krajowych porządkach prawnych, red. C. Mik, Toruń 1998, s. 123 i n.
 4. Boruta I., Ochrona przed nękaniem i molestowaniem seksualnym w zatrudnieniu, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 8, s. 4.
 5. Derektywa 86/378/EWG, Dz.Urz. WE L225, s. 12.
 6. Dyrektywa 2000/78/WE, art 3
 7. Dyrektywa 75/117/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw krajowych odnoszących się do stosowania zasady jednakowego wynagrodzenia dla mężczyzn i kobiet, Dz.Urz. WE L 45, s.19.
 8. Dyrektywa 79/7/EWG, Dz.Urz. WE L 6, s. 10,
 9. Dz.Urz. WE L 14//9.
 10. Dz.Urz. WE L 175, s.43.
 11. Dz.Urz. WE L 180, s. 22.
 12. Dz.Urz. WE L 269, s. 15.
 13. Dz.Urz. WE L 303, s. 16.
 14. Dz.Urz. WE L 348, s. 28.
 15. DzU nr 213, poz. 2081.
 16. Orzeczenie ETS 13/94 P v. S and Cornwall County Council (1996), Zb. Orz. 1-2143.
 17. Orzeczenie ETS w sprawie 249/96 Grant v.South-West Trains Ltd, Zb. Orz. 1998, 1-621.
 18. Sprawa 177/88, Zb. Orz. 1990, s. 1-3941.
 19. Sprawa 262/88 Barber v. Guardian Royal Exchange Group, Zb. Orz. 1990, s. 1889.
 20. Supiot A., Beyond Employment. Changes in Work and the Future of Labour Law in Europe, Oxford 2001. Omówienie w języku polskim - "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2003, nr 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu