BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbański Stanisław
Tytuł
Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe : Ocena walorów generujących ponadprzeciętne stopy zwrotu na GPW w Warszawie
Simulations of Stock Investments; Evaluation of Securities Generating above Average Returns on Warsaw Stock Exchange
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 2, s. 304-316, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Portfel papierów wartościowych, Inwestycje, Stopa zwrotu akcji, Wskaźniki finansowe, Zyski kapitałowe
Portfolio securities, Investment, Stock rate of returns, Financial indicators, Capital gains
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
Próba odpowiedzi na pytanie, stanowiąca cel pracy, polegała na określeniu wartości wskaźników P/BV i P/E dla walorów portfeli przynoszących duże zyski kapitałowe. Badania przeprowadzono na przykładzie akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1996-2002.

The paper presents results of evaluation of securities simulated portfolios carried out on the basis of P/E, P/BV and capitalization parameters. Stocks portfolios were constructed using theoretical model described in the previous papers. The portfolios consist of stocks of companies that showed the best financial results in the last reporting period. Results of investigations showed that the best securities allowed to achieve above average returns exhibit essential lower value of P/E, P/BV and capitalization in comparison with other stock market securities. The study was accomplished on the basis of securities traded on Warsaw Stock Exchange in years 1996-2002. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj J., Woś M., Żarnowski J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  2. Dimson E., Marsh P., Murphy's Law and Market Anomalies, "Journal of Portfolio Management", Winter 1999.
  3. Fuller R., Huberts L., Levinson M., Returns to E/P Strategies. Higgledy-Piggledy, Growth. Analysts' Forecasts Errors and Omitted Risk Factors, "Journal of Portfolio Management", Winter 1993.
  4. Haugen R.A., Nowa nauka o finansach. Przeciw efektywności rynku, WIG-Press, Warszawa 1999.
  5. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa 1999.
  6. Urbański S., Możliwości uzyskania ponadprzeciętnych zysków na giełdach papierów wartościowych, [w:] Ekonomia - informatyka - zarządzanie. Teoria i praktyka. Ekonomia, T. l, red M. Księżyk, AGH, Kraków 2002a.
  7. Urbański S., Pewna metoda optymalizacji decyzji inwestycyjnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 965, AE, Wrocław 2002b.
  8. Urbański S., Lejkowski W., Możliwości wykorzystania krótkiej sprzedaży do optymalnego zarządzania portfelem papierów wartościowych na GPW w Warszawie, Studia i Prace, Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyty Naukowe SGH, 40, 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu