BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sękara Małgorzata
Tytuł
Klauzule generalne a status prawny pracowników administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 3, s. 16-21
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Status prawny, Kodeks cywilny, Kodeks pracy, Prawo pracy, Urzędnik państwowy, Służba cywilna
Public administration, Legal status, Civil Code, Labour Code, Labour law, Public officials, Civil service
Abstrakt
Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem klauzul generalnych jako czynników wpływających na status prawny osób zatrudnionych w dwóch sferach szeroko pojmowanej służby publicznej: administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości. Autorka podejmuje próbę uporządkowania tych klauzul, wyjaśniając także kwestie terminologiczne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Czarzasty J., Przyczynek do problematyki klauzul generalnych, "Państwo i Prawo" 1978, z. 5, s. 84.
 2. Dubowik A., Nowelizacja ustawy 0 pracownikach urzędów państwowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 8-9, s. 52-53.
 3. Dubowik A., Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Warszawa-Kraków 1996 r., s. 53.
 4. Florek L., Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Warszawa-Kraków 1996 r., s. 55.
 5. Florek L., Uwagi o sytuacji pranej urzędnika państwowego, "Państwo i Prawo" 1984, z. 4, s. 54-55.
 6. Grzybowski S., Struktura i treść przepisów prawa cywilnego odsyłających do zasad współżycia połecznego, "Studia Cywilistyczne", t. VI, Kraków 1965, s. 3 i n.
 7. Hebdzyńska B., Ustawa o służbie cywilnej z komentarzem, Warszawa-Kraków 1996 r., s. 19.
 8. Leszczyński L. (Stosowanie generalnych klauzul odsyłających, Kraków 2001, s. 373)
 9. Leszczyński L., Klauzule generalne w stosowaniu prawa, Lublin 1986, s. 22
 10. Leszczyński L., Praworządne stosowanie prawa a klauzule generalne, "Państwo i Prawo" 1989, z. 11, s. 56 in.
 11. Leszczyński L., Tworzenie generalnych klauzul odsyłających, Lublin 2000, s. 26.
 12. Łyda Z., Relatywizacja metaetyczna klauzul generalnych, "Studia Prawnicze" 1998, nr 4, s. 135 i n.
 13. Safjan M., Klauzule generalne w prawie cywilnym (przyczynek do dyskusji), "Państwo i Prawo" 1990, z. 11, s. 51-53.
 14. Sanetra W., recenzja książki T. Zielińskiego, Klauzule generalne w prawie pracy, "Państwo i Prawo" 1989, z. 9, s. 132.
 15. Stelmachowski A. (Znaczenie klauzuli generalnej zawartej w art. 386 k.c. w obrocie uspołecznionym, "Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego" 1986, nr 6, s. 185)
 16. Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, DzU nr 31, poz. 214 z późn. zm.
 17. Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, DzU nr 162, poz. 1125
 18. Ustawa z 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej, DzU z 1999 r. nr 49, poz. 483 z późn. zm.
 19. Ustawa z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, DzU nr 31, poz. 138 z późn. zm.
 20. Ustawa z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych, DzU nr 21, poz. 124 z późn. zm.
 21. Ustawa z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych, DzU nr 98, poz. 1071
 22. Ustawa z 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych, DzU nr 98, poz. 1070 z późn. zm.
 23. Wójcik K., Klauzule generalne jako zwroty wieloznaczne i oceny, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1988, t. XLI, s. 39 i n.
 24. Wójcik K., Teoretyczna konstrukcja klauzuli generalnej, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1990, t. XLIV, s. 55 i n.
 25. Wójcik K., Z problematyki klauzul generalnych prawa cywilnego, "Studia Prawno-Ekonomiczne" 1981, t. XXVII, s. 89.
 26. wyrok NSA z 10 października 1986 r. - sygn. akt IV S.A. 79/86
 27. wyrok NSA z 26 marca 1990 r. - sygn. akt IV S.A. 87/90.
 28. Zieliński T., Klauzule generalne w demokratycznym państwie prawnym, "Studia Iuridica" 1992, t. XXIII, s. 195 i n.
 29. Zieliński T., Klauzule generalne w nowym porządku konstytucyjnym, "Państwo i Prawo" 1997, z. 11-12, s. 134 i n.
 30. Zieliński T., Klauzule generalne w prawie pracy, Warszawa 1988, s. 10 i n.
 31. Ziembiński Z. (Teoria prawa, Warszawa-Poznań 1978, s. 114)
 32. Ziembiński Z. w: Stan dyskusji nad problematyką klauzul generalnych, "Państwo i Prawo" 1989, z. 3, s. 14 i n.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu