BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubowik Anna
Tytuł
Regulamin pracy po nowelizacji kodeksu pracy : Sytuacja pracodawców niezobowiązanych do ustalania regulaminów
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 3, s. 8-15
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Kodeks pracy, Ustawodawstwo pracy, Pracodawcy, Polityka zatrudnienia, Warunki pracy, Układ zbiorowy pracy
Labour law, Labour Code, Labour legislation, Employers, Employment policy, Working condition, Union agreement
Abstrakt
Nowelizacja Kodeksu Pracy z 14 listopada 2003 r. nie wpłynęła co prawda bezpośrednio na istotę regulaminu pracy, nie oznacza to jednak, że przepisy obowiązujące u pracodawców nie wymagają żadnych korekt. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych zagadnień związanych z praktycznymi aspektami funkcjonowania regulaminów w nowym stanie prawnym, jak i zwrócenie uwagi na problemy bardziej ogólnej natury.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubowik A., Zasada automatyzmu prawnego i uprzywilejowania pracownika po nowelizacji prawa o układach zbiorowych pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2001, nr 5, s. 14 i n.
 2. Dz.Urz. L 288 z 1991 r., s. 32.
 3. DzU nr 135, poz. 1146.
 4. DzU nr 213, poz. 2081.
 5. DzU nr 230, poz. 2293.
 6. DzU nr 62, poz. 286 ze zm.
 7. Florek L., Europejskie prawo pracy, Warszawa 2003, s. 92.
 8. Florek L., T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2003, s. 38.
 9. Lewandowski H., Uprawnienia kierownicze w umownym stosunku pracy, Warszawa 1977, s. 18-20;
 10. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego - Zbiór Urzędowy 2003, nr 6A, poz. 53.
 11. Rączka K., Czas pracy po nowelizacji, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2002, nr 9, s. 26-27.
 12. Regulamin pracy (w:) Źródła prawa pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000, s. 155-161Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 17 grudnia 2003 r.
 13. Salwa Z., Charakter prawny i zakres regulaminu pracy w PRL, Warszawa 1964, s. 36-76.
 14. Skoczyński J. (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 397-398.
 15. Skoczyński J., Regulamin pracy (w:) Źródła prawa pracy, red. L. Florek, Warszawa 2000., s. 159.Skoczyński J., Regulamin pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 5, s. 46-52
 16. Sobczyk A., Zmiana regulaminu pracy a wypowiedzenie zmieniające, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1999, nr 11, s. 28-30
 17. Strugała J., Uprawnienia kierownicze podmiotu zatrudniającego (w:) Studia nad kodeksem pracy, red. W. Jaśkiewicz, Poznań 1975, s. 183-184.
 18. Świątkowski A.M., Bezpieczeństwo i higiena pracy. Komentarz, Kraków 2003
 19. Świątkowski A.M., Europejskie prawo socjalne, t. II. Europejskie prawo pracy, Dom Wydawniczy ABC 1999, s. 80 i n.
 20. Świątkowski A.M., Komentarz do kodeksu pracy, t. 1, Kraków 2002, s. 496.
 21. Uziak W. (w:) Kodeks pracy z  komentarzem, praca zbiorowa pod red. U. Jackowiak, Gdynia 2001, s. 430.
 22. Uziak W. (w:) U. Jackowiak, W. Uziak, A. Wypych-Żywicka, Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa, red. U. Jackowiak, Zakamycze 2003, s. 91
 23. Wyka T., Ochrona życia i zdrowia pracowników jako element treści stosunku pracy, Warszawa 2003, s. 78-96.
 24. wyrok SN z 25 marca 1977 r., I PRN 5/77, OSPiKA 1978, nr 12, poz. 218 z glosą W. Masewicza.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu