BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wantoch-Rekowski Jacek
Tytuł
Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 3, s. 33-39
Słowa kluczowe
Ubezpieczenia społeczne, Prawo ubezpieczeniowe, Składki ubezpieczeniowe, Dług, Umorzenie składek
Social insurance, Insurance law, Insurance premium, Debt, Remission of contributions
Firma/Organizacja
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
Social Insurance Institution
Abstrakt
Autor przedstawia problematykę umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, w tym w szczególności przesłanki owego umarzania oraz możliwość zaskarżenia decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o umorzenie składek.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamiak B., J. Borkowski, Polskie postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2001, s. 327.
 2. DzU nr 111, poz. 1196 z późn. zm.
 3. DzU nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 4. DzU nr 137, poz. 926 z późn. zm.
 5. DzU nr 141, poz. 1365.
 6. DzU nr 155, poz. 1287.
 7. DzU nr 162, poz. 1112 z późn. zm.
 8. DzU nr 241, poz. 2074.
 9. DzU nr 56, poz. 498.
 10. DzU nr 60, poz. 535 z późn. zm.
 11. DzU nr 84, poz. 948 z późn. zm.
 12. DzU z 1991 r. nr 118, poz. 512 z późn. zm.
 13. DzU z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.
 14. III AUa 337/01, niepubl.
 15. III ZP 15/00, OSNAP 2000, nr 23, poz. 864.
 16. Instrukcja w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 17. Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1999, s. 304.
 18. Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenie emerytalne. Trzy filary, Warszawa 2001,s.26.
 19. Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, pod. red. W. Modzelewskiego, Warszawa 2002, s. 241.
 20. Korzeniewska A., Odwołanie od decyzji administracyjnych, „Państwo i Prawo" 2000, z. 8, s. 67.
 21. Mastalski R., J. Zubrzycki, Ordynacja podatkowa - komentarz, Wrocław 1999, s. 68.
 22. Mastalski R., Prawo podatkowe I - część ogólna, Warszawa 1998, s. 175
 23. Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983, s. 48.
 24. VU 1598/01, niepubl.
 25. Załącznik nr 8 do Instrukcji w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 26. Załącznik nr l do Instrukcji w sprawie umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu