BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpow Mikołaj
Tytuł
Przywrócenie pracownika do pracy w świetle art. 48 k.p.
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 3, s. 26-33
Słowa kluczowe
Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy, Kodeks pracy, Prawa pracownika, Stosunek pracy, Sąd pracy
Labour law, Labour legislation, Labour Code, Employee rights, Legal employment relation, Labour court
Abstrakt
W sądach pracy stosunkowo często przedmiotem rozpoznania są sprawy z powództw przywróconych do pracy pracowników o zasądzenie wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy bądź też o dopuszczenie do świadczenia pracy. Przy rozpoznawaniu takich spraw pojawiają się wątpliwości interpretacyjne odnośnie do sformułowań zawartych w art. 48 k.p. Powyższe rozważania stanowią próbę doprecyzowania tych sformułowań.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. DzU z 1996 r. nr 43, poz. 189 z późn. zm.
 2. DzU z 1996 r. nr 60, poz. 281.
 3. Florek L. (w:) R. Celeda, E. Chmielek-Łubińska, L. Florek, A. Hintz, A. Kijowski, E. Szemplińska, B. Wagner, T. Zieliński (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2003, s. 361.
 4. Gersdorf M. (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, pod red. Z. Salwy, Warszawa 2003, s. 229.
 5. Kijowski A., Dopuszczalność skargi kasacyjnej w sprawach o przywrócenie do pracy, „Polityka Społeczna" 1997, nr 4, s. 46.
 6. Kijowski A., Pracowniczy obowiązek gotowości do świadczenia pracy, Poznań 1977, s. 94.
 7. Kolasiński K., Bezskuteczność wypowiedzenia umowy o pracę i przywrócenie do pracy, „Państwo i Prawo" 1975, z. 3, s. 66-67.
 8. Kolba K., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z  28 maja 1976 r., V PZP 12/75, „Państwo i Prawo" 1977, z. 7, s. 168.
 9. Korzan K., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 maja 1976 r., V PZP 12/76, OSPiKA 1978, nr 6, poz. 103, s. 243.
 10. Liszcz T., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 maja 1976 r., V PZP 12/75, „Nowe Prawo" 1978, nr 2, s. 320.
 11. Niewczas P., Wykonanie prawomocnego wyroku przywracającego do pracy, „Monitor Prawniczy" 2001, nr 19, s. 994.Siedlecki W. (w:) W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2000, s. 258.
 12. Świątkiowski A.M., Komentarz do kodeksu pracy, t. l, Kraków 2002, s. 215.
 13. Uchwala Sądu Najwyższego z 22 grudnia 1998 r., III CZP 35/98, OSNAPiUS 1999, nr 21, poz. 674.
 14. Uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 grudnia 1979 r., V PZP 5/79, OSNCP 1980, nr 3, poz. 42.
 15. Uzasadnienie uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 maja 1976 r., V PZP 12/75, OSNCP 1976, nr 9, poz. 187.
 16. Uzasadnienie uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z 28 maja 1976 r.
 17. Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1992 r., I PRN 55/92, OSP 1994, nr l, poz. 15.
 18. Uziak W., Glosa do uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z  28 maja 1976 r., V PZP 12/75, „Państwo i Prawo" 1979, z. l, s. 174.
 19. Wagner B., Glosa do wyroku SN z 2 grudnia 1992 r, I PRN 55/92, OSP 1994, nr l, poz. 15.
 20. Wyrok Sądu Apelacyjny w Rzeszowie z 28 grudnia 1993 r., III Apr 31/93, OSA 1994, nr 6, poz. 43.
 21. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 marca 1993 r., I CRN 19/93, OSNCP 1993, nr 11, poz. 205.
 22. Wyrok Sądu Najwyższego z 10 sierpnia 2000 r, I PKN 753/99, OSNAPiUS 2002, nr 5, poz. 105.
 23. Wyrok Sądu Najwyższego z 17 listopada 1998 r., I PKN 443/98, OSNAPiUS 2000, nr l, poz. 12.
 24. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 czerwca 2000 r., I PKN 683/99, OSNAPiUS 2001, nr 22, poz. 668.
 25. Wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1992 r., I PRN 55/92, OSP 1994, nr l, poz. 15.
 26. Wyrok Sądu Najwyższego z 24 października 1997 r., I PKN 326/97, OSNAPiUS 1998, nr 15, poz. 454.
 27. Wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1998 r., I PKN 161/98, OSNAPiUS 1999, nr 11, poz. 365.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu