BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piwoni-Krzeszowska Estera
Tytuł
Style kierowania w organizacjach opierających swój rozwój na współpracy z klientami
Management Styles in Organizations Growing Thanks to Co-Operation with Customers
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 514-521, bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Styl zarządzania, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Enterprise management, Enterprise development, Management style, Customer Relationship Management (CRM)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie zależności pomiędzy rozwojem współpracy z klientami a stosowanymi stylami kierowania. Zachodzące zmiany w kształtowaniu współpracy z klientami wymagają elastycznego zarządzania, w tym stosowania różnych stylów kierowania. Style te są zależne nie tylko od potencjału samych podwładnych, ale również od sytuacji, w jakiej znalazło się przedsiębiorstwo. Organizacje, które zatrudniają menedżerów posiadających umiejętności łatwego dostosowania własnego stylu kierowania do zmieniających się warunków, mają większe szanse na odniesienie sukcesu w tym otoczeniu.

Shaping co-operation with customers consists in initiating and fostering a relationship. A variety of episodes (situations) occur in the course of these processes. Dependent on whether these are routine or extraordinary, the processes require different management styles. Their adaptation to the existing conditions determines the development of co-operation and at the same time substantially affects the business success of organizations operating in a dynamic environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff H.I. (1971), Corporate Strategy, Penquin Books, Harmondsworth, Middlesex.
 2. Bień W., Dobiegała-Korona B., Duczkowska-Piasecka M., Kasiewicz S., Pierścionek Z. (1997), Skuteczne strategie, Warszawa.
 3. Crozier M. (1993), Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa.
 4. Goleman D. (2000), Leadership that Gets Results, "Harvard Business Review" marzec/kwiecień, [za:] "Zarządzanie na Świecie", nr 6.
 5. Gregorczyk G. (2000), Niezadowoleni są najcenniejsi, "Businessman", nr 1.
 6. Kotler Ph. (1994), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & S-ka, Warszawa.
 7. Krupski R. (2001), Strategie wyodrębnione ze względu na wzrost i rozwój, [w:] Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
 8. Krupski R. (2004), Współpraca z klientami jako rodzaj przewagi konkurencyjnej, [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
 9. Kożusznik B. (1994), Psychologia w pracy menedżera, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 10. Mączyński J. (1996), Partycypacja w podejmowaniu decyzji, Wydawnictwo IFIS PAN, Wrocław.
 11. Piwoni-Krzeszowska E. (2004), Model kształtowania współpracy przedsiębiorstwa z klientami, [w:] Metody zarządzania przedsiębiorstwem w przestrzeni marketingowej, red. R. Krupski, AE, Wrocław.
 12. Piwoni-Krzeszowska E. (2001), Zmiany postaw i zachowań pracowników na potrzeby stosowania koncepcji CRM, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Transformacja przedsiębiorstw - problemy, metody, efekty, red. J. Skalik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 916, AE, Wrocław.
 13. Sitko-Lutek A. (2002), Decydowanie z partycypacją. Umiejętności współczesnego menedżera, "Personel", nr 6.
 14. Słownik wyrazów obcych (1995), PWN, Warszawa.
 15. Storbacka K., Lehtinen J. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami. Customer Relationship Management, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 16. Strategor (2001), Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa.
 17. Strużycki M. (2002), Stosunki partnerskie w łańcuchu dystrybucji, [w:] Przedsiębiorstwo partnerskie, red. M. Romanowska, M. Trocki, Difin, Warszawa.
 18. Winkler W. (2000), Menedżer doskonały? , "Personel i Zarządzanie", dodatek specjalny nr 1.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu