BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sysko-Romańczuk Sylwia
Tytuł
Przedsiębiorstwo i konkurencja w tworzeniu dobra wspólnego - teoria i praktyka zarządzania
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 3, s. 14-17, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Etyka biznesu, Konkurencja rynkowa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna
Business ethics, Market competition, Enterprise competitiveness, Competitive advantage
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podkreślono, że sukces przedsiębiorstwa należy upatrywać nie tylko w aspekcie efektywności ekonomicznej, ale także walorów etycznych działania. Uczciwość, rzetelność w działaniach przedsiębiorstwa mogą tworzyć etyczną przewagę konkurencyjną i przyczyniać się do budowania dobra wspólnego. Omówiono kategorię dobra wspólnego w odniesieniu do przedsiębiorstwa i konkurencji. Przybliżono pojęcie ekosystemu biznesu. Przedstawiono znaczenie idei dobra wspólnego w pojęciu elit zarządzających, na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w 2005 roku wśród przedsiębiorców, przedstawicieli szeroko pojętego otoczenia instytucjonalnego biznesu, kadry naukowej oraz przedstawicieli mediów i studentów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. BANASZAK J., WIŚNIEWSKI H., Podstawy ekologii. Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1999.
 2. CROZIER M., Kryzys inteligencji. Szkic o niezdolności elit do zmian, Poltext, Warszawa 1996.
 3. DERDZIUK A, Dobro wspólne; http://www.nik.gov.pl/ o_nik/publikacje/kp/20023017.pdf.
 4. DRISCOLL D.M., HOFPMAN W.M., PETRY E.S., The Ethical Edge: Tales of Organisations That Have Faced Moral Crisis, MasterMedia Limited, New York 1995, s. XII, [w:] Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. GASPARSKI, J. DIETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 5. GUTH W.D., TAGIURI R., Personal Yalness and Corporate Strategy, "Harvard Business Review" 1995, vol. 43.
 6. HARRISON F., Entrepreneurial Organization as a Factor in Economic Development, "Quarterly Journal of Economics" 1956, nr 70 (3).
 7. KACZYŃSKA-MACIEJOWSKA R., Etyka - warunek prawdziwego sukcesu, "Personel i Zarządzanie", nr 8, sierpień 2005.
 8. Karta, Polityki Polskiej według Jana Pawia II, opracowana na podstawie przemówienia Jana Pawła II wygłoszonego w Parlamencie 11 czerwca 1999 w Warszawie.
 9. Katechizm Kościoła katolickiego.
 10. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, "Gaudium et spes", nr 26.
 11. KOPYCIŃSKA D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy - poezja teorii i proza życia, [w:] Etyka biznesu w działaniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. GASPARSKI, J. DIETL, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 12. MOOR J.F., Predators and Prey: A New Ecology of Competition, "Harvard Business Review", maj/czerwiec 93, vol. 71, wyd. 3.
 13. MOOR J.F., The Death of Competition, "Fortune" 4/15/96, vol. 133, wyd. 7.
 14. NOVAK M., Wolne osoby i dobro wspólne, Wydawnictwo Znak, Warszawa 1998.
 15. RYAN L.V., Etyka a wyniki finansowe firmy: amerykański punkt widzenia, [w:] Etyka biznesu, red. J. DIETL, W. GASPARSKI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 90-98.
 16. Etyka biznesu, red. J. DIETL, W. GASPARSKI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 17. SCHUMPETER J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 18. ŚRUCINA J., Dobro wspólne, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. ŁUKASZYK, L. BIEŃKOWSKI, F. GRYGLEWICZ, Lublin 1979.
 19. SYSKO-ROMAŃCZUK S., LOZANO A., Zdolność rozwojowa przedsiębiorstw a koncepcja ekosystemu biznesu. Empiryczne i teoriopoznawcze rezultaty badań, Zagadnienia Naukoznawstwa 2002, zeszyt 3 (153).
 20. WALCZAK-DURAJ D., Etyczność polskiego rynku w opiniach przedsiębiorców, [w:] Etyka biznesu, red. J. DIETL, W. GASPARSKI, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 21. WALKER J.P., New Growth Theory and Development Assistance, Policy Paper, kwiecień 1996, 96/03, SP76A.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu