BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatarska Marzena
Tytuł
Kierunki doskonalenia rachunku kosztów w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych w XX wieku
The Most Important Models of Calculating Costs and the Directions of Their Improvement
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 11-28, bibliografia 34 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacja społeczno-ekonomiczna, Przedsiębiorstwo przemysłowe, Rachunek kosztów, Postęp technologiczny
Social and economic conditions, Industrial enterprises, Cost accounting, Technological progress
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia proces doskonalenia kosztów w polskich przedsiębiorstwach. Zaprezentowano tutaj najważniejsze modele rachunku kosztów oraz czynniki, które wymuszały zmiany w tej dziedzinie. Ewolucję rachunku kosztów rozpatrzonu z uwzględnieniem uregulowań prawnych, sytuacji społeczno-ekonomicznej i postępu technologicznego.

In the article presented I brought forward the most important models of calculating costs, and the directions of their improvement, in relation to law, and socio-economic restrictions of the country. Moreover, I presented how the range of its new tasks broadened throughout the years.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Binkowski В., Problemy celowości rozliczenia kosztów pośrednich na produkty, ZN WSE nr 3(37), Katowice 1969.
 2. Burzym E., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, AE, Kraków 1975.
 3. Fedak Z., Rachunek kosztów postulowanych w przemyśle, "Rachunkowość" 1959, nr 4.
 4. Glynn J.J., Perrin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menadżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 5. Jarugowa A., Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych, PWE, Warszawa 1972.
 6. Jarugowa A., Rachunek kosztów w samodzielnym przedsiębiorstwie - potencjalne kierunki zmian, "Rachunkowość" 1983, nr 9, 10.
 7. Jarugowa A., Skorwoński J., Niektóre kierunki doskonalenia rachunku kosztów, "Rachunkowość" 1970, nr 10.
 8. Jarugowa A., Skowroński J., Rozwój modeli rachunku kosztów i metod kalkulacji, "Rachunkowość" 1985, nr 10, 11.
 9. Jarugowa A., Maić W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1979.
 10. Jarugowa A., Sobańska J., Sochacka R., Metody kalkulacji. Koszty, ceny, decyzje, PWE, Warszawa 1993.
 11. Krzywda D., Micherda B., Refleksje nad stanem i rozwojem rachunku kosztów w Polsce, "Rachunkowość" 1990, nr 7.
 12. Leszczyński Z., Zarządzanie kosztami działań - praktyczne problemy, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 6.
 13. Matuszewicz J., Metodyka rachunku kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Uniwersytet Warszawski, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział w Lublinie 1985.
 14. Moszczyński J., Rachunek kosztów w przemyśle wg nowego RPK, "Rachunkowość" 1952, nr 1.
 15. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 16. Ossowski M., Rachunek kosztów, ODDK, Gdańsk 2004.
 17. Peche Т., Uwagi w sprawie rodzajowego układu kosztów, "Rachunkowość" 1959, nr 6.
 18. Rachunek kosztów, t. I, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 19. Rachunek kosztów, t. II, red. K. Sawicki, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 20. Rachunkowość zarządcza przedsiębiorstw: rachunek kosztów, red. D. Sołtys, AE, Wrocław 2003.
 21. Radziwinowicz A., Normatywny rachunek kosztów, "Rachunkowość" 1952, nr 8.
 22. Siwoń B., Niektóre prawidłowości kształtowania się kosztów własnych, "Rachunkowość" 1962, nr 4.
 23. Skrzywan S., Fedak Z., Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych, Polskie Wydawnictwo Gospodarcze, Warszawa 1958.
 24. Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej, Gospodarczy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.
 25. Skrzywan S., 10 lat rachunkowości w Polsce Ludowej, "Rachunkowość" 1954, nr 7.
 26. Sobańska L, Rozwój systemu rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, RAFIB, Łódź 1998.
 27. Sołtys D., Ewolucja rozwiązań ewidencyjnych rachunku kosztów w PRL, Prace Naukowe WSE we Wrocławiu nr 20, Wrocław 1969.
 28. Sudoł S., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem przemysłowym, PWE, Warszawa 1972.
 29. Terebucha E., Poradnik księgowego, PWE, Warszawa 1976.
 30. Terebucha E., Rachunkowość przedsiębiorstw przemysłowych, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1967.
 31. Terebucha E., Teoretyczne podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1978.
 32. Turyna J., Pułaska-Turyna, Rachunek kosztów i wyników, Finans-Servis, Warszawa 2001.
 33. Wilkosz Z., Nowe wytyczne w sprawie zasad rachunku kosztów, "Rachunkowość" 1968, nr 5.
 34. Wojciechowski S., Dlaczego jednolity plan kont? "Rachunkowość" 1947, nr l, 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu