BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzbiński Marcin
Tytuł
Zarządzanie przez wartość jako metoda wspomagająca tworzenie wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa
Value Based Management as a Method of Aiding Creating Value for Shareholders
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 70-81, bibliografia 14 poz.
Słowa kluczowe
Tworzenie wartości, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Teoria wartości
Value creation, Enterprise management, Organisation and management, Value Based Management (VBM), Enterprise value, Value theory
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano coraz bardziej popularną koncepcję zarządzania przedsiębiorstwem, określaną jako zarządzanie przez wartość (VBM - Value Based Management). Tę koncepcję zarządzania można traktować jako proces ciągły, na który składają się cztery etapy tj.: formułowanie i ocena strategii przedsiębiorstwa, przekładanie celów strategicznych na cele operacyjne, podejmowania działań i monitorowanie stopnia osiągnięcia celów, wynagradzanie kadry menedżerskiej i pracowników.

The article presents one of the recently most popular method of management that aids creating value for shareholders. At the beginning the author points at the reasons for recognizing creating shareholders' value as a main goal of companies. Then there are quoted some of the definitions of value based management. In the main part of the paper there are presented characteristics of value based management stages. As the most important rule in creating shareholders' value the author finds the necessity of keeping continuity between different stages of value based management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Campbell A., Goold M., Alexander M., Corporate - Level Strategy. Creating Value in the Multi business Company. John Wiley & Sons Inc., New York 1994.
 3. Campbell A., Goold M., Alexander M., Corporate Strategy: The Quesor Parenting Advantage, "Harvard Business Review" March - April 1995.
 4. Copeland T., Koller T., Murrin J., Wycena: mierzenia i kształtowanie wartości firm, WIG-Press, Warszawa 1997.
 5. Knight J.A., Value Based Management. Developing a Systematic Approach to Creating Share-holder Value, McGraw-Hill 1998.
 6. Łada-Cieślak M., Nowoczesne budżetowanie operacyjne, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 1.
 7. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 8. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 9. Porter M.E., What is strategy. "Harvard Business Review", listopad/grudzień 1996.
 10. Prahalad C.K., Hamel G., The Core Competence of the Corporation, "Harvard Business Review", maj- czerwiec 1990.
 11. Rappaport A., CFOs Strategists: Forging Common Framework, "Harvard Business Review", maj - czerwiec 1992.
 12. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 13. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków 2000.
 14. Strategie wzrostu wartości, red. A. Szablewski, Poltext, Warszawa 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu