BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osbert-Pociecha Grażyna, Pociecha Wojciech
Tytuł
Wycena i raportowanie kapitału intelektualnego - case study na przykładzie firmy szkoleniowo-doradczej (T&C)
Valuation and Reporting Intellectual Capital (Ic) in Training & Consulting Firm (Case Study)
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 90-106, bibliografia 22 poz.
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Kapitał intelektualny, Przegląd literatury
Case study, Intellectual capital, Literature review
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Spółka T&C
Abstrakt
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na potrzebę identyfikowania i mierzenia kapitału intelektualnego w firmie jako przesłanki do formułowania jej strategii rozwoju i budowania przewagi konkurencyjnej. W części teoretycznej dokonano przeglądu literatury na temat istoty kapitału intelektualnego. Rozważania te uzupełniono egzemplifikacją wyceny kapitału intelektualnego firmy reprezentującej sektor usług szkoleniowo-doradczych.

This article emphasizes that IC is both a very important condition of development strategy of firm and the element of its competition advantage. The review of literature shows that IC could be defined and measured in many ways. For the meantime in our practice still dominate standards which don't take into consideration the intangible assets of firm. It was exemplified of firm which belongs to services sector of training and consulting. First, the firm's IC was evaluated and it turned out that its value is higher than the value of assets presented in financial report. So in this situation the authors suggested instrument of reporting some elements of IC. It should be a supplement of traditional reporting system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abeysekera I., Intellectual Accounting Scorecard - Measuring and reporting Intellectual Capital, "Journal of American Academy of Business", wrzesień 2003.
 2. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 3. Drucker P.F., Post-Capitalist Society, Butterworth Heinemann, Oxford 1993.
 4. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2001.
 5. Edvinsson L., Malone M., Kapitał intelektualny. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Jarugowa A., Fijalkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, ODDK, Gdańsk 2002.
 7. Joia L.A., Measuring Intangible Corporate Assets. Linking Business Strategy with Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000, nr 1.
 8. Kapłan R.S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 9. Lev B., Intangibles. Management, Measurement and Reporting, Brooking Institution Press, Washington, DC 2001.
 10. Liebowitz J., Suen C.Y., Developing Knowledge Management Metrics for Measuring Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2000, nr l.
 11. Nonaka L, Takeuchi H., Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa 2000.
 12. Petty R., Guthrie J., Intellectual Capital Literature Review Measurement, Reporting and Management, "Journal of Intellectual Capital", Bradford 2000, vol. l, iss. 2.
 13. Pietruszka-Ortyl A., Proces zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, "Przegląd Organizacji" 2004, nr 6.
 14. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, red. J. Lichtarski, AE, Wrocław 2003.
 15. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, AE, Katowice 2001.
 16. Przybyła M., Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, AE, Wrocław 2001.
 17. Quinn J.B., Intelligent Enterprise. A Knowledge and Service Based Paradigm for Industry, The Free Press, New York 1992.
 18. Roos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinson L., Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, Hampshire-London 1997.
 19. Seetharaman A., Hadi Helmi Bin Zaini Sooria, Saravanan A.S., Intellectual Capital. Accounting and Reporting in the Knowledge Economy, "Journal of Intellectual Capital" 2002, nr 2.
 20. Stewart T.A., The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, N. Brealey Publishing, Londyn 2001.
 21. Sulimowska-Formowicz M., Nurt zasobowy w teorii firmy, "Gospodarka Narodowa" 2002, nr 5-6.
 22. Sveiby K.E., The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge - Based Assets, Berett-Koehler Publisher lnc., San Francisco 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu