BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baran Małgorzata
Tytuł
Formy wspierania klastrów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej
Źródło
Przegląd Organizacji, 2007, nr 3, s. 18-20, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Koncepcja klastrów, Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Polityka strukturalna UE
Cluster conception, Regional policy, Structural funds, EU structural policy
Uwagi
summ.
Abstrakt
Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Wspieranie rozwoju gospodarczego oparte na klastrach jest nowym narzędziem prowadzenia polityki regionalnej w Polsce. W artykule przybliżono rolę klastrów w polityce Unii Europejskiej. Omówiono wsparcie klastrów w Programach Operacyjnych 2007-2013 (Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka" oraz Program Operacyjny "Kapitał Ludzki").
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. BRODZICKI T., SZULTKA S., TAMOWICZ P,, Polityka wspierania klastrów. Najlepsze praktyki. Rekomendacje dla Polski, Niebieskie Księgi 2004, Rekomendacje nr 11, IBnGR, Gdańsk 2004.
  2. European Commission, European Trend Chart on Innovation, Trend Chart Policy Workshop "Innovative Hot Spots in Europe: Policies to Promote Trans-border Clusters of Creative activity", Luxembourg 2003.
  3. European Commission, Regional Clusters in Europe, Observatory of European SMEs, no 3, 2002.
  4. PORTER M.E., Local Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly", luty 2000, vol. 14.
  5. Porter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
  6. Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka", 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 5 maja 2006.
  7. Program Operacyjny "Kapitał Ludzki" 2007-2013. Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (projekt), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, maj 2006.
  8. SZULTKA S., Klastry. Innowacyjne wyzwanie dla Polski, IBnGR, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu