BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozak Marcin
Tytuł
Modyfikacja metody Daleniusa i Hodgesa wyznaczania przybliżonych granic warstw
Modification of Dalenius' and Hodges' method on identification of approximated limits of classes
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2004, nr 10, s. 10-16, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Badania reprezentacyjne, Algorytmy, Statystyka małych obszarów, Stratyfikacja
Sampling survey, Algorithms, Small area estimates, Stratification
Uwagi
summ, rez.
Abstrakt
W badaniach reprezentacyjnych często wykorzystuje się warstwowy schemat losowania. Bliski optymalnemu, podział populacji na warstwy zapewnia, że estymacja badanych parametrów będzie precyzyjna. Metoda Daleniusa i Hodgesa jest klasycznyną metodą wyznaczania przybliżonych granic warstw. Celem artykułu jest prezentacja tej metody oraz optymalizacji jej algorytmu pod względem doboru wartości parametru algorytmu. W pracy wykorzystano dane pochodzące z Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 roku.

A Dalenius and Hodges method, is the most popular method of approximate stratification. The paper contains a proposal of a modification of the classical Dalenius and Hodges method; the strata boundaries got by using the modified method are better, i.e. they make estimation more precise in a comparison to the original method. Moreover, the paper contains an optimization of an algorithm of the method. Data from the Agricultural Census regarding were used in a numerical experiment.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bracha Cz. 1996. Teoretyczne podstawy metody reprezentacyjnej. PWN, Warszawa
 2. Cochran W. G., 1977. Sampling Techniques. John Wiley & Sons, New York
 3. Dalenius T., Hodges J. L. Jr., 1957. The Choice of Stratification Points. Skandinavisk Aktuaridiskrift 40, s. 198-203
 4. Dalenius T., Hodges J. L., 1959. Minimum Variance Stratification. Journal of the American Statistical Association , 54, s. 88-101
 5. Dorfman A. H., Valiant R., 2000. Stratification by Size Revisited. Journal of Official Statistics 16, s. 139-154
 6. Godfrey J., Roshwalb A., Wright R. L., 1984. Model-Based Stratification in Inventory Cost Estimation.Journal of Business and Economic Statistics 2, s. 1-9
 7. Hedlin D., 2000. A Procedure for Stratification by an Extended Eckman Rule. Journal of Official Statistics, 16 (1), s. 15-29
 8. Lavallee P., Hidiroglou M., 1988. On the Stratification of Skewed Populations. Survey Methodology, 14, s. 3-43
 9. Lednicki B., Wieczorkowski R., 2003a. Optymalna alokacja próby pomiędzy subpopulacje i warstwy. "Wiadomości Statystyczne" nr 10, s. 18-26
 10. Lednicki B., Wieczorkowski R., 2003b. Optimal Stratification and Sample Allocation Between Subpopulations and Strata. "Statistics in Transition", 6, s. 287-306
 11. Mądry W., 1998. Doświadczalnictwo. Doświadczenia czynnikowe. Wykłady i ćwiczenia. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 12. Niemiro W., 1999. Konstrukcja optymalnej stratyfikacji metodą poszukiwań losowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 10, s. l-9
 13. Rivest L. P., 2002. A Generalization of Lavallee and Hidiroglou Algorithm for Stratification in Business Surveys. Techniques d'enquete 28, s. 207-214 (praca dostępna w Internecie: www.mat.ulaval.ca/pages/lpr/)
 14. Sarndal C. E., Swensson B., Wretman J., 1992. Model Assisted Survey Sampling. Springer-Verlag, New York
 15. Scott D. W., 1979. On Optimal and Data-based Histograms. Biometrika 66, 605-610
 16. Sweet E. M., Sigman R., 1995. Evaluation of Model-Assisted Procedures for Stratifying Skewed Populations using Auxiliary Data, U. Bureau of the Census (praca dostępna w Internecie: www.censugov/srd/papers/pdf/sm95-22.pdf)
 17. Thomsen I., 1976. A comparison of Approximately Optimal Stratification Given Proportional Allocation with other Methods of Stratification and Allocation. Metrika 23.1, s. 15-25
 18. Zasępa R., 1972. Metoda reprezentacyjna. PWE, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu