BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Leszek Jerzy
Tytuł
Czy Unia Europejska będzie światową potęgą?
Is the European Union Likely to Be a World Power?
Źródło
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2004, nr 5, s. 7-19, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Sytuacja gospodarcza, Konkurencyjność międzynarodowa, Polityka zagraniczna, Polityka bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Tożsamość narodowa
Economic and political integration of Europe, Economic situation, International competitiveness, Foreign policy, Security policy, International security, National identity
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE), Wspólnoty Europejskie
European Union (EU), European Communities
Abstrakt
Artykuł prezentuje potencjał i walory ekonomiczne Unii Europejskiej, jej politykę zagraniczną i w zakresie bezpieczeństwa, a także znaczenie europejskich idei, w tym integracji, jako czynniki ksztatujące pozycję tego ugrupowania w świecie. Autor wskazuje dwa wyzwania stojące przed UE: zbudowanie europejskiej tożsamości oraz jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału rozszerzonej Unii.

The article presents the potential and economic characteristics of the EU, its foreign and security policies, as well as the significance of European concepts, including integration, as factors determining world position of this formation. The author indicates two challenges facing the EU: building European identity and utilising the potential of the enlarged EU in the most beneficial way.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Z. Brzeziński w: O Polsce, Europie i świecie 1998-2001, Bellona, Warszawa 2002, s. 122, 446-467.
 2. N. Davies, Europa, Kraków 1998, s. 31.
 3. H.-G. Ehrhart, What Model for CFSP, Chaillot Papers, October 2002, s. 68.
 4. Encyklopedia politologii, t. 5: Stosunki międzynarodowe, pod red. T. Łoś-Nowak, Kraków 2002,8.221-222.
 5. K. Estreicher, Historia sztuki w zarysie, Warszawa 1988, s. 484.
 6. S.P. Huntington, The U.S. - Decline or Renewal?, „Foreign Affairs", zima 1988/1989.
 7. S.P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Warszawa 1997.
 8. IMD World Competitiveness Yearbook 2003, Real World, Lausanne 2003.
 9. L.J. Jasiński, Czy obszar biedy na świecie może maleć?, „Przegląd Powszechny" 9, 2003.
 10. L.J. Jasiński, Integracja regionalna w warunkach globalizacji gospodarki światowej, Warszawa 2000, s. 135-146.
 11. P. Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, New York 1987, s. 11.
 12. Leksykon politologii, pod red. A. Antoszewskiego i R. Herbuta, Wrocław 1999, s. 306-308.
 13. The Military Balance 2002-2003, The International Institute for Strategic Studies, London 2002.
 14. L. Mrozewicz, Starożytność, Poznań 1999, s. 222.
 15. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, www.oecd.org, 15 września 2003.
 16. M.E. Porter, Competitive Advantage of Nations, Macmillan, London 1998.
 17. M.E. Porter, J.D. Sachs, P.K. Cornelius, J.W. McArthur, K. Schwab, The Global Competitiveness Report 2001-2002, World Economic Forum, Oxford University Press 2002;
 18. P.K. Cornelius, J. Blake, F. Paua, The Growth Competitiveness Index: Recent Economic Development and the Prospects for a Sustained Recovery, www.weforum, 14 sierpnia 2003.
 19. R. Rummel, From Weakness to Power with the ESDP?, "European Foreign Affairs Review", zima 2002.
 20. M.G. Roskin, R.L. Cord, J.A. Medeiros, W.S. Jones, Wprowadzenie do nauk politycznych, Poznań 2001, s. 496-497.
 21. E.D. Solans, The International Role of Euro in Globalised Economy, referat na Pareto Securities Economic Conference, Oslo, 27 marca 2003, www.ebc.int, 2 września 2003; L.J. Jasiński, Euromocne w Europie, „Unia-Polska", 23 grudnia 2002.
 22. Widening Western Europe's Horizons, but Slowly, Strategic Survey 2000/2001, The International Institute for Strategic Studies, London 2001, s. 97-108.
 23. www.europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/COM2004_029_en.pdf, 25 marca 2004.
 24. L.A. Winters, International Economics, London 1992, s. 176.
 25. J. Żakowski, Trwoga i nadzieja, Warszawa 2003, s. 193.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-6846
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu