BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knopek Jacek
Tytuł
Społeczność polska w Grecji w obliczu poszerzenia Unii Europejskiej
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 10, s. 26-29
Słowa kluczowe
Migracja ludności, Migracja zarobkowa, Polonia, Status społeczny, Zatrudnienie cudzoziemców, Integracja gospodarcza i polityczna Europy
Population migration, Economic migration, Polish community abroad, Social status, Employment of foreigners, Economic and political integration of Europe
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Istotą niniejszego artykułu jest wskazanie charakterystycznych cech polskich migracji do Grecji. Zakres badawczy obejmuje struktury społeczno - zawodowe, status prawny w kraju zamieszkania oraz życie społeczno - kulturalne. Czynniki te kształtowały nową tożsamość Polaków w ojczyźnie Homera. Grecja bowiem jest przykładem kraju, w którym stosunkowo liczna zbiorowość polska i polonijna zaczęły się tworzyć po 1989 r. W dobie obecnej, po akcesji Polski do UE, przed ludnością polską w Helladzie stanęły nowe szanse i wyzwania.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. L. Ciamaga i in., Unia Europejska. Podręcznik akademicki, Warszawa 1998, s. 109-110.
 2. J. Knopek, Migracje Polaków do Grecji w XIX i XX stuleciu, w: Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, kwestie etniczne i polonijne. Prace dedykowane prof. Andrzejowi Chodubskiemu, pod red. A. Żukowskiego, Olsztyn-Gdańsk 2002, s. 143-150
 3. J. Knopek, Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s. 217-223
 4. J. Knopek, Polacy w Grecji. Historia i współczesność, Bydgoszcz 1997.
 5. J. Knopek, Stosunek Polonii greckiej do procesu integracji europejskiej, w: Polonia wobec integracji europejskiej, pod red. J. Knopka, Bydgoszcz 2000, s. 85.
 6. J. Knopek, Udział Polaków w siłach zbrojnych nowożytnego państwa greckiego, w: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s.217-223
 7. O proedros tis Ellinikis Dimokratias, dekret prezydencki nr 241; poprawki do dekretu prezydenckiego nr 358/1997 Ateny, 24 lipca 1998 r.
 8. K. Romaniszyn, Polacy w Grecji, "Studia Polonijne" 1994, t. 16, s. 7-98.
 9. Z. Ruta, Emigranci polscy w Grecji. Szkic problemu, "Przegląd Polonijny" 1989, z. 1, s. 77-83.
 10. J. Sap, Kim był Jerzy Szajnowicz-lwanow?, w: Polacy i osoby polskiego pochodzenia w siłach zbrojnych i policji państw obcych. Historia i współczesność, pod red. A. i Z. Judyckich, Toruń 2001, s. 430-437
 11. M. Wojecki, Uchodźcy polityczni z Grecji w Polsce 1948-1975, Jelenia Góra 1989;
 12. www.geocities.com
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu