BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Tytuł
Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006 : Dokument przygotowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa, przyjęty przez Radę Ministrów 18 listopada 2003 r.
Źródło
Przegląd Rządowy, 2004, nr 1, s. 107-149
Słowa kluczowe
Prywatyzacja, Sektor publiczny, Skarb Państwa, Majątek Skarbu Państwa
Privatisation, Public sector, State Treasury, State Treasury asset
Abstrakt
Program prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006 jest dokumentem określjącym strategię rządu w zakresie przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce. W dokumencie znalzły się również założenia docelowego kształtu sektora państwowego. Punktem wyjścia dla jego określenia jest informacja o zasobach majątku, jakim dysponuje Skarb Państwa. Przedstawiono także zamierzenia dotyczące zasobów mienia państwowego, które można przeznaczyć do prywatyzacji do roku 2006. Na tym tle pokazano skalę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z regulacji ustawowych, których realizacja związana jest z przychodami z prywatyzacji. Dokument przedstawia także uwarunkowania procesu przkształceń własnościowych w najbliższych latach. Jego istotny element stanowią programy restrukturyzacji strategicznych sektorów polskiej gospodarki zapisane w Strategii Gospodarczej Rządu "Przedsiębiorczość - Rozwój - Praca". Efektem realizacji "Programu prywatyzacji majątku Skarbu Państwa do roku 2006" powinno być osiągnięcie zasadniczego celu polityki prywatyzacyjnej: poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw i restrukturyzacji polskiej gospodarki.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-087X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu