BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czajka Zofia
Tytuł
Reformy emerytalne w Niemczech (z 2001 R.) i w Wielkiej Brytanii (w latach 90.) : Stabilność finansowa systemów emerytalnych a adekwatność emerytur
Źródło
Polityka Społeczna, 2004, nr 1, s. 17-22
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Ubezpieczenia społeczne, Polityka społeczna państwa
Pension schemes, Pension system reform, Social insurance, Social policy
Kraj/Region
Wielka Brytania, Niemcy
United Kingdom, Germany
Abstrakt
W artykule przedstawiono podstawowe cechy systemów emerytalnych w Niemczech i w Wielkiej Brytanii, główne wyzwania oraz ostatnie reformy emerytalne z perspektywy ich konfrontacji z nowymi warunkami zewnętrznymi. Przeanalizowano sposób, w jaki odmienne systemy zmierzają do osiągnięcia równowagi pomiędzy funkcją kosztową a dochodową publicznych systemów emerytalnych. Zaprezentowano także zmiany w systemie niemieckim ukierunkowane na uzyskanie stabilności finansowej oraz w systemie brytyjskim - na zapewnienie osobom starszym odpowiedniego poziomu dochodów.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Adeqate and Sustainable Pensions. A report by the Social Protection Committee to the Göteborg European Council on the social protection, Juni 2000, s. 5, 6 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/social/news/goteborg_en.pdf).
 2. Annual Abstracts of Statistics, London 2002, tabl. 10.2, s. 41.
 3. Blake D., Two decades of pension reform in the UK. What are implications for occupational pension schemes?, "Employee Relations" 2000, Vol. 22, nr 3, s. 226-227, s. 230;
 4. Dilmot A., R. Disney i in., Pension Policy in the United Kingdom. An Economic Analysis, The Institut for Fiscal Studies, London 1994, s. 26-27;
 5. Disney R., The UK System of Pension Provision, w: Pension Reform in Six Countries. What Can We Learn From Each Other?, Springer, Berlin, Ney York, Tokyo 2001, s. 92-93;
 6. EUROSTAT, ECHP, w: The social situation in the European Union 2001, Luksembourg 2001, s. 49.
 7. EUROSTAT, Statisics in Focus. Population and Social Conditions No 7, Luxembourg 1997, s. 6;
 8. EUROSTAT, Statistics in Focus - Theme 3, Populations and Social Conditions, Social protection: expenditure on pensions, No 6, Luxembourg 2002, tabl. 3, s. 4.
 9. EUROSTAT, The social situation in the European Union 2001, Luksembourg 2001, Annex II, s. 114;
 10. EUROSTAT, Yearbook 2002, The statistical guide to Europe, Data 1990-2000, s. 22.
 11. Federal Republic of Germany National Report on Old-Age Pension Provision, 2002, Anex I, s. 4, 1 (http://europa.eu.int/comm/employmen
 12. social/soc-prot/pen-sion/index_en.htm).
 13. Liu L., Retirement Income Security in the United Kingdom, "Social Security Bulletin" 1999, Vol. 62, nr 1, s. 29.
 14. MISSOC 2001, Social protection in the Member States of the European Union. Situation on January 1s' 2001, Employment and Social Affairs, European Commission. Directorate-General Employment, Industrial Relations and Social Affairs, Office for Publications of the European Communities, Luksemburg 2001, s. 60-63, 96-99.
 15. Reform of pension provision gains parlimentary approval, "European Industrial Relations Review" 2001, nr 330, s. 27-28.
 16. Rocznik Statystyczny GUS 1962, s. 477;
 17. Statistisches Bundesamt (Federal Statistical Office), w: Federal Republic of Germany National Report on Old-Age Pension Provision, 2002, s. 18 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/pension/index_en.htm).
 18. Statistisches Jahrbuch 2001 für die Bundesrespublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2001,Tabl. 19.4.1., s. 469.
 19. The Economic Policy Committee and the Social Protection Committee Council, Draft joint report by the Commission and the Council on adequate and sustainable pensions, Brussels 2003, s. 6, 61, 97, 112, 115, 156 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/news 2002/dec/joint_pensions_report_en.htm).
 20. United Kingdom National Strategy Report on the Future of Pensins Systems, September 2002, s. 10, 37 (http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/pension/index_en.htm).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-4729
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu