BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędki Artur (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Definiowanie globalnego i lokalnego efektu skali w ramach badania efektywności metodą DEA
Defining global and local returns to scale within research on efficiency in the DEA approach
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 3, s. 57-72, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Metoda DEA (analiza obwiedni danych), Pomiar efektywności, Wnioskowanie bayesowskie
Data Envelopment Analysis (DEA), Efficiency measurement, Bayesian inference
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule tym można znaleźć definicję pojęcia globalnego i lokalnego efektu skali (proponowaną w literaturze metody DEA). Przedstawiono także modyfikację definicji lokalnego efektu skali (rosnącego, malejącego i stałego). Udowodniono, iż modyfikacja ta jest równoważna trzem metodom używanym w praktyce do określania lokalnego typu efektu skali. Całość ilustruje przykład empiryczny (oparty na danych rzeczywistych z polskiego sektora energetycznego). (abstrakt oryginalny)

In this article the definitions of global and local returns to scale (proposed in the DEA literature) are discussed. A new variant of the definition of local returns to scale (increasing, decreasing or constant) is proposed. It's equivalence to the three practical methods found in the literature is proved. An empirical example (based on real data from Polish energy sector) is presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W., (1984), Some models for estimating technical and scale inefficiencies in DBA, Management Science 30(9), s. 1078-1091.
  2. Banker R.D., Thrall R.M., (1992), Estimation of return to scale using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research Vol. 62, s. 74-84.
  3. Fare R., Grosskopf S., Lovell C.A.K., (1994), Production Frontiers, Cambridge University Press.
  4. Gospodarowicz M., (2000), Procedury analizy i oceny banków, Materiały i Studia NBP.
  5. Löthgren M., Tambour M., (1996), Alternative approaches to estimate returns to scale in DEA-models, Stockholm School of Economics.
  6. Prędki A., (2002), Stale i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, Przegląd Statystyczny Vol. 49(3), s. 121-134.
  7. Prędki A., (2003), Analiza efektywności za pomocą metody DEA: podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, Przegląd Statystyczny Vol. 50(1), s. 87-100.
  8. Prędki A., (2003), Metoda DEA w ekonomicznej analizie procesu produkcyjnego, nieopublikowana rozprawa doktorska, AE Kraków.
  9. Wróbel-Rotter R., Osiewalski J., (2002), Bayesowski model efektów losowych w analizie efektywności kosztowej (na przykładzie elektrowni i elektrociepłowni polskich), Przegląd Statystyczny Vol. 50(2), s. 47-68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu