BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bień Katarzyna
Tytuł
Model ACD - podstawowa specyfikacja i przykład zastosowania
ACD Model - basic specification and example of application
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2006, vol. 53, z. 3, s. 83-97, bibliogr. 15 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Analiza szeregów czasowych, Matematyka finansowa, Modele ekonometryczne, Model ACD (Autoregresyjna duracja warunkowa)
Time-series analysis, Financial mathematics, Econometric models, ACD model (Autoregressive conditional duration)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja modeli autoregresyjnego warunkowego czasu trwania (Autoregressive Conditional Duration, ACD) - narzędzia w ekonometrii, które na świecie spotkało się z bardzo dużą popularnością w modelowaniu czasów trwania pomiędzy wybranymi zdarzeniami procesu transakcyjnego, jak na przykład zawarcie transakcji lub zmiana ceny. Jednym z przykładowych zastosowań modeli ACD jest badanie zależności pomiędzy wybranymi charakterystykami procesu transakcyjnego a czasem oczekiwania na transakcję. Wyniki takich badań mogą służyć do weryfikacji wybranych hipotez teoretycznych modeli mikrostruktury rynku finansowego. Oprócz prezentacji teoretycznych założeń modelu ACD, w artykule przedstawiono przykład empiryczny - przeprowadzony na podstawie czasów trwania pomiędzy transakcjami akcjami wybranych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W badaniu wykazano między innymi, że czasy trwania pomiędzy transakcjami na rynku notowań ciągłych posiadają zbliżone własności (autokorelacja, sezonowość wewnątrzdzienna, nadmierne rozproszenie) do danych z giełdy NYSĘ i stanowiących dotychczas podstawę większości prezentowanych w literaturze modeli ACD. Dowiedziono również, że na intensywność zawierania transakcji ujemny wpływ wywierają opóźnione absolutne wartości zmian cen transakcyjnych. (abstrakt oryginalny)

The paper serves as an introduction to the autoregressive conditional duration models (ACD) that are popular econometric tools used for financial durations modelling. The ACD models may be used - as described in the paper - to examine the impact of selected market microstructure variables, i.e. transaction prices, on the length of the intertrade durations. Such results can serve the verification of selected market microstructure hypotheses. Apart from the theoretical presentation of the models, the paper presents the empirical example which is based on the intertrade durations of selected stocks traded at the Warsaw Stock Exchange. The results show that the WSE time series have the similar features (autocorrelation, intraday seasonality, overdispersion) as the data from the NYSE, being the basis for the majority of the ACD models. It has been shown as well that the absolute transaction price changes have negative impact on trading intensity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Admati A., Pfleiderer P., (1988), A Theory of Intra-Day Patterns: Volume and Price Variability, Review of Financial Studies 1, 3-40.
 2. Bauwens L., Giot P., (2001), Econometric Modelling of Stock Market Intraday Activity, Kluwer Academic Publishers, Boston.
 3. Bauwens L., Veredas D., (2004), The Stochastic Conditional Duration Model: A Latent Variable Model for the Analysis of Financial Durations, Journal of Econometrics 119, 381-412.
 4. Bollerslev T., (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity, Journal of Econometrics 31, 307-327.
 5. Diamond D., Verrecchia R.E., (1987), Constraints on Short-Selling and Asset Price Adjustment to Private Information, Journal of Financial Economics 18, 277-311.
 6. Easley D., O'Hara M., (1992), Time and the. Process of Security Price Adjustment, Journal of Finance 47, 577-607.
 7. Engle R.F., (1982), Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation, Econometrica 50, 987-1006.
 8. Engle R.F., (2000), The Econometrics of Ultra-High-Frequency Data, Econometrica 68, 1-22.
 9. Engle R.F., Russell J.R., (1998), Autoregressive Conditional Duration; a New Approach for Irregularly Spaced Transaction Data, Econometrica 66, 1127-1162.
 10. Gourieroux C., Jasiak J., (2001), Financial Econometrics: Problems, Models and Methods, Princeton University Press.
 11. Gourieroux C., Jasiak J., Le Fol G., (1999), Intra-day Market Activity, Journal of Financial Markets 2, 193-226.
 12. Grammig J., Hujer R., Kokot S., Maurer K., (1998), Ökonometrische Modellierung von Transaktionsintensitäten auf Finanzmärkten, Working Paper Series: Finance and Accounting 18, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften, Johann Wofgang Goethe-Universität, Frankfurt am Mein.
 13. Kautsch N., Pohlmeier W., (2002), Econometric Analysis of Financial Transaction Data: Pitfalls and Opportunities, Discussion Paper 01/05, CoFE, University of Konstanz.
 14. Madhavan A., (2000), Market Microstructure: A Survey, Journal of Financial Markets 3, 205-258.
 15. O'Hara M., (1995), Market Microstructure Theory, Basil Blackwell, Oxford.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu