BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rączka Krzysztof
Tytuł
Praca w godzinach nadliczbowych w znowelizowanym kodeksie pracy
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2004, nr 1, s. 13-20
Słowa kluczowe
Praca dodatkowa, Praca w godzinach nadliczbowych, Czas pracy, Kodeks pracy, Prawo pracy, Ustawodawstwo pracy
Extra work, Overtime work, Working time, Labour Code, Labour law, Labour legislation
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Ustawą z 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 213, poz. 2081), która w swej zasadniczej części weszła w życie 1 stycznia 2004 r., dokonano bardzo istotnej zmiany prawnej regulacji pracy w godzinach nadliczbowych. Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim pojęcia pracy w godzinach nadliczbowych. W nowy sposób unormowano też kwestię dobowych ograniczeń pracy nadliczbowej. Zawężono również krąg osób, które wykonują pracę poza normalnymi godzinami pracy bez prawa do wynagrodzenia oraz z tytułu pracy w godzinach nadliczbowych. Artykuł stanowi względnie całościowe, choć siłą rzeczy syntetyczne, omówienie problematyki pracy w godzinach nadliczbowych na gruncie znowelizowanego kodeksu pracy.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Dz.U nr 62, poz. 289 z późn. zm.
 2. DzU nr 123, poz. 1354 z późn. zm.
 3. DzU nr 123, poz. 776 z późn. zm.
 4. DzU nr 217, poz. 1833.
 5. Iwulski J., Kodeks pracy. Orzecznictwo, Kraków 1997, s. 568.
 6. Kijowski A., Pojęcie normalnego wy nagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych (w:) Prawo pracy po zmianach, red. K. Rączka, Warszawa 1997, s. 273-276.
 7. Kodeks pracy. Komentarz, pod red. T. Zielińskiego, Warszawa 2000, s. 711.
 8. Kosut A., Praca w godzinach nadliczbowych i jej wynagradzanie, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1998, nr 5, s. 31 i n.
 9. OJ. L 2000.195.41.
 10. OSNAPiUS 1998, nr 1, poz. 7.
 11. OSNAPiUS 1999, nr 10, poz. 343.
 12. OSNAPiUS 1999, nr 12, poz. 389.
 13. OSNCP 1976, nr 10, poz. 223, z glosą A. Mirończuka, OSPiKA 1976, nr 12, poz. 229.
 14. OSNCP 1982, nr 5-6, poz. 82.
 15. OSNCP 1986, nr 5, poz. 790.
 16. OSNCP 1987, nr 9, poz. 140.
 17. OSNCP 1989, nr 10, poz. 164.
 18. OSPiKA 1978, nr 2, poz. 19.
 19. Uziak W.,(w:) Kodeks pracy z komentarzem, pod. red. U. Jackowiak, Gdańsk 1996, s. 360.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu