BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rusnak Radovan, Zimka Rudolf
Tytuł
Fluctuations in an open economy model under fixed exchange rate regime
Wahania w modelu gospodarki otwartej w warunkach systemu stałych kursów walutowych
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 1, s. 79-88, bibliogr. 12 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Modele makroekonomiczne, Systemy walutowe, Kurs walutowy, Gospodarka otwarta, Model dynamiczny, Bifurkacja
Macroeconomic models, Currency systems, Exchange rates, Open economy, Dynamic model, Bifurcation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule wykorzystano zaproponowany przez E. Zimkową i R. Zimka dynamiczny model gospodarki otwartej. Model ten jest rozwinięciem dynamicznego modelu Schinasi'ego gospodarki zamkniętej z czysto pieniężnym finansowaniem. Omawiany model rozpatrywany jest w warunkach systemu stałych kursów walutowych i braku sterylizacji oraz operacji refinansowania przez bank centralny. Ponadto zakłada się, że wydatki rządowe G, eksport X, import M są zmiennymi egzogenicznymi. Przy tych założeniach zbadano istnienie równowagi, jej stabilność oraz istnienie cykli w modelu. Określone zostały warunki wystarczające istnienia izolowanego punktu równowagi i przy użyciu warunków Routha-Hurwitza rozwiązano problem stabilności. Zostało sformułowane twierdzenie dotyczące występowania w modelu bifurkacji Hopfa. Przedstawiono również ekonomiczną interpretację tego twierdzenia.

The dynamic model of an open economy proposed by E. Zimkova and R. Zimka was used which is an extension of Schinasi's dynamic model of a closed economy with pure money financing. The model was studied under fixed exchange rate regime assuming absence of sterilization and refinancing operations from the monetary authorities. It was also assumed that government expenditures G, export X, import M are exogenous variables and the parameter ? has the value 1. Under these assumptions the existence of an equilibrium, its stability and the existence of cycles in the model were analyzed. Sufficient conditions for the existence of an isolated equilibrium were found and under Routh-Hurwitz conditions the question of its stability was solved A theorem concerning an occurrence of Hopf bifurcation in the model was formulated and and its economic interpretation was presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. MUNDELL R.A., The Monetary Dynamics of International Adjustment under Fixed and Flexible Exchange Rates, Quarterly Journal of Economics 74 (May), 1960.
 2. MUNDELL R.A., The International Disequilibrium System, Kyklos 14, 1960a.
 3. MUNDELL R.A., A Theory of Optimum Currency Areas, American Economics Review (November), 1961b.
 4. MUNDELL R.A., The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy under Fixed Exchanges Rates, Staff papers, International Monetary Fund (Washington) 9, (March), 1962.
 5. MUNDELL R.A., Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates, Canadian Journal of Economics and Political Science 29, (November), 1963.
 6. FLEMING J.M., Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates, Staff papers, International Monetary Fund (Washington) 9, (November), 1962.
 7. SCHINASI G.J., Fluctuations in a Dynamic, Intermediate-Run IS-LM Model: Applications of the Poincare-Bendixon Theorem, Journal of Economics Theory 28, 1982.
 8. ZIMKOVA E., ZIMKA R., The Stability of an Open Economy Model, Mundus Symbolicius 10, Economic University, Prague 2002.
 9. ZIMKOVA E., ZIMKA R., Analysis of an Open Economy Model under Fixed Exchange Rate Regime, Acta oeconomica No 14, EF UMB, Banska Bystrica 2002.
 10. WIGGINS S., Introduction to Applied Nonlinear Dynamical Systems and Chaos, Springer-Verlag, Berlin 1990.
 11. GANDOLFO G., Economic Dynamics, Springer-Verlag, Berlin, 1997.
 12. STRIEZOVSKA L., ZIMKA R., Cycles in an Open Economy Model under Fixed Exchange Rate Regime with Pure Money Financing, Badania Operacyjne i Decyzje 2002, nr 3-4, s. 133-141.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu