BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kreft Anna, Galanc Tadeusz, Filipowski Henryk
Tytuł
O pewnym metodologicznym aspekcie mierzenia "jakości życia"
On some methodological aspect of the life quality measurement
Źródło
Badania Operacyjne i Decyzje, 2003, nr 1, s. 19-30, bibliogr. 8 poz.
Operations Research and Decisions
Słowa kluczowe
Jakość życia, Ocena jakości życia, Warunki życia ludności, Poziom życia, Wydatki gospodarstw domowych, Badania statystyczne
Quality of life, Life quality assessment, People's living conditions, Living standard, Household expenditures, Statistical surveys
Uwagi
summ.
Abstrakt
W pracy przedstawiono metodę identyfikacji ilościowego modelu jakości życia w aspekcie wybranych czynników, za pomocą których określano jakość życia. Jest to nowa metoda statystycznego wyznaczania modelu dla nieznanej zmiennej zagregowanej, jaką jest jakość życia. W metodzie tej niezbędny jest następujący materiał doświadczalny: 1) badania czynników objaśniających jakość życia 2) informacje pozastatystyczne zawierające dane o stymulacyjnym lub dystymulacyjnym wpływie poszczególnych czynników na badaną jakość życia. Zilustrowano zastosowanie modelu na przykładzie opisu jakości życia Polaków w roku 2001 w aspekcie wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane dobra trwałego użytkowania i jej porównanie z syntetyczną samooceną Polaków.

In the paper, a quantity model of the life quality identification method is introduced taking into account selected factors describing the quality of life. It is a new method for statistical determination of a life quality model as an unknown aggregate variable. In this method, the following statistical material is indispensable: collected from measurements of all factors describing life quality and out-of-statistics information containing the data on stimulative or non-stimulative influence of particular factors on the quality of life. The model application is illustrated by describing the quality of Polish people in 2001 considering selected goods their households are equipped with and comparing it with the synthetic self-estimation of Polish people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Metodologia pomiaru jakości życia, pod red. W. Ostasiewicza, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław. 2002, s. 9.[2] BUHMANN B., RAINWATER L., SCHMAUS G., SMEEDING T.M., Equivalence scales, well-being, inequality, and poverty: Sensitive estimates across ten countries using the Luxembourg Income Study (LIS) database, Review of Income and Wealth, 1988, 2, 115-142.
  2. KREFFT A., Funkcje diagnostyczne zjawisk nieobserwowalnych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1999.
  3. KREFFT A., Statystyczne podobieństwo grup towarowych importu i eksportu, Ekonometryczne Modelowanie Danych Finansowo-Księgowych, Wyd. Uniwersytetu im. M. Curie, 1998.
  4. KREFFT A., Kontrolowanie kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Eksport - Rachunkowość i Finanse, Skierniewice ISSN, 1998, 1230-9850.
  5. KREFFT A., O pewnym sposobie uogólnienia funkcji dyskryminacyjnych. Badania Operacyjne i Decyzje, 1999, nr 3-4.
  6. KOT S.M., Modelowanie poziomu dobrobytu. Teoria i zastosowanie, Ossolineum, 1995, s. 36-37.
  7. Zróżnicowane warunki życia ludności w Polsce w 2001 r., GUS, Warszawa, 2002, s. 68.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-1868
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu