BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mizgajska Hanna
Tytuł
Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce w latach 1992-2000
Changes in Innovation Activity of SMEs in Greater Poland in the Years 1992-2000
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 1-2, s. 53-70, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo na rynku
Small business, Enterprise innovation, Enterprise in the market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Autor stara się odpowiedzieć na pytanie, czy w latach 1997-2000 nastąpiła poprawa innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do lat 1992-1997 oraz które czynniki sprzyjały, a które utrudniały wprowadzenie innowacji do przedsiębiorstw. W artykule wykorzystano materiał statystyczny, zebrany przez studentów AE w Poznaniu, którzy przeprowadzili w 2001 roku wywiad ustny wśród 119 małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Z badań tych wynika, że aktywność innowacyjna firm w latach 1997-2000 w porównaniu z 1994-1997 zwiększyła się, ale dzięki innowacjom produktowym bez wzrostu wdrożeń związanych z zastosowaniem nowych technologii.

The article is to answer the question of whether the years 1997-2000 saw an improvement in SME innovativeness in comparison with the years 1992-1997, and of what factors were contributing to or hampering the introduction of innovations to enterprises. An analysis of factors influencing the innovation activity is preceded by a discussion on the notions of innovation, innovation activity and innovativeness. The study points out that in the years 1997-2000 the innovation activity of the surveyed SMEs was higher than in the years 1994-1997 thanks to the increased number of implemented product innovations. Education of company managers and company size were among the factors contributing to a rise in innovation activity of firms in the analysed period. Besides, larger firms with short market experience, managed by well-educated males showed a higher innovation activity than other firms. Compared to the 1992-1995 period, the years 1996-2000 experienced a change in the hierarchy of innovation-hampering factors towards increased significance of factors involved with the government policy. In 1997-2000 the shortage of funds, lack of innovation-oriented policy of the government, high implementation risk and scarce borrowing facilities were among the major factors hampering the introduction of innovations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Cannon T., [1985], Innovation, Creativity and Small Firm Organisation, International Small Business Journal, Vol. 4, No 1, s. 33-41.
 2. Dobiegała-Korona B., [1996], Innowacyjność małych przedsiębiorstw, Materiały konferencyjne, Regionalne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości, Kraków 23-24 października.
 3. Hyvärinen L., [1995], Essays On Innovativeness And Its Evaluation In Small And Medium-Sized Enterprises, Lappenranta University of Technology „Research Papers" 49.
 4. Jasiński H.A., [1992], Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza.
 5. Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw do 2002, 1999, Dokument rządowy przyjęty przez Radę Ministrów 11 maja 1999, Ministerstwo Gospodarki.
 6. Małe i średnie przedsiębiorstwa, dokument przyjęty przez Radę Ministrów, 26.04.2000.
 7. Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A., [2001], Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Mizgajska H., [1997], Aktywność innowacyjna małych i średnich firm w Wielkopolsce na przykładzie wybranych brani przemysłu, Innowacyjność i wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw warunkiem ich dalszego rozwoju, referaty przygotowane na konferencję, 4-5 grudnia w Poznaniu, pod red. E. Bittnerowej, s. 17-29.
 9. Mizgajska H., [1999], Determinanty innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce, Gospodarka Narodowa, nr 11-12, s. 55-66.
 10. Mizgajska H., [2002], Aktywność innowacyjna polskich małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji z Unią Europejską, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, prace habilitacyjne 4, Poznań 2002.
 11. Raport o stanie nauki i techniki w Polsce 1999, 2000, Główny Urząd Statystyczny, Departament Produkcji i Usług, Warszawa, s. 184.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998-1999, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Warszawa 2000, s. 212.
 13. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2000-2001, Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 2002, Warszawa, s. 361.
 14. Rogers S., [1983], Diffusion of Innovations, The Free Press, III edycja, New York.
 15. Rogut A., [2002], Małe i średnie przedsiębiorstwa w integracji ekonomicznej. Doświadczenia Unii Europejskiej. Lekcje dla Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 279.
 16. Rządowy program rozbudowy systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2006 „Kapitał dla przedsiębiorczych", Ministerstwo Gospodarki, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 sierpnia 2002, www.mg.gov.pl.
 17. Schumpeter J.A., [1934], The Theory of Economic Development, Cambridge, MA: Harvard University Press.
 18. Założenia polityki proinnowacyjnej państwa, listopad 1994, Komitet Badań Naukowych, Warszawa, s. 15.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu