BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liberda Barbara, Tokarski Tomasz
Tytuł
Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w krajach OECD
Human Capital and Economic Growth in the OECD Countries
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 3, s. 16-26, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Wzrost gospodarczy, Produkt krajowy brutto (PKB), Nakłady pracy, Kapitał rzeczowy, Kapitał ludzki
Economic growth, Gross domestic product (GDP), Labour expenditures, Real capital, Human capital
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)
Abstrakt
Celem artykułu jest modyfikacja modelu Mankiwa-Romera-Weila tak, aby stan ustalony wzrostu był określony zarówno przez nakład kapitału fizycznego, jak i nakład kapitału ludzkiego na jednostkę efektywnej pracy. Autorzy zastosowali do estymacji łączne wydatki na kapitał rzeczowy i kapitał ludzki. Spośród nakładów na kapitał ludzki uwzględniono publiczne i prywatne wydatki na kształcenie na wszystkich szczeblach edukacji. Autorzy zaprezentowali także wyniki analiz empirycznych dotyczących wpływu akumulacji kapitału ludzkiego na proces wzrostu gospodarczego w 29 krajach OECD w latach 1980-1998.

In this study, the Mankiw-Romer-Weil model has been modified, so that the steady state of growth was determined by both the physical and human capital expenditures per effective labour unit . To this end, joint expenditures on physical and human capital have been used for estimations. Private and public spending on education at all levels has been taken into account in analyses of expenditures on human capital. Empirical analyses involve the impact of human capital formation on economic growth process in 29 OECD countries in the years 1980-1998. In all the estimated equations the variation in ratios of investment in physical capital had a statistically relevant impact on the variation in GDP per capita growth rates. The estimates of GDP per capita growth rates equations presented in the study suggest a relatively strong conditional convergence effect. In certain equations the ratios of investment in human capital are statistically relevant, while in other equations they are not. In the authors' opinion this can be explained in two ways. First, the ratios of investment in human capital, measured by private and public expenditures on education are much lower than the ratios of investment in physical capital. Consequently, their impact on economic growth rates may be less pronounced. Second, the ratios of investment in human capital are (as a rule) higher in countries with higher GDP per capita. If the conditional convergence effect is present in OECD countries, this may weaken the impact of ratios of investment in human capital on growth rates of GDP per capita. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Azariadis C., Drazen A., [1990], Threshold Externalities in Economic Development, Quarterly Journal of Economics, May, 501-526.
 2. Barro R.J., [1991], Economic Growth in a Cross Section of Countries, Quarterly Journal of Economics, May, 106, No. 1, s. 407-443.
 3. Barro R.J., Sala-i-Martin X., [1992], Convergence, Journal of Political Economy, vol. 100, No. 2, s. 223-251.
 4. Barro R.J., Lee J., [1993], International Comparisons of Educational Attainment, Journal of Monetary Economics, 32, 363-394.
 5. Barro R.J., Lee J., [2000], International Data on Educational Attainment: Updates and Implications, [w:] NBER Working Paper, nr 7911.
 6. Bils M., Klenow P., [2000], Does Schooling Cause Growth?, American Economic Review, tom 90, s. 1160-1183.
 7. Becker G.S., [1964], Human Capital, The University of Chicago Press, Chicago.
 8. Benhabib J., Spiegel M.M., [1994], The Role of Human Capital in Economic Development. Evidence from Aggregate Cross-Country Data, Journal of Monetary Economics, 34, 143-173.
 9. Brzozowski M., W. Siwiński, [2001], Edukacja i wzrost gospodarczy - porównania międzynarodowe, w: Ekonomiczne i społeczne efekty edukacji, Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa, s. 5-37.
 10. Dessus S., [2001], Human Capital and Growth, The Recovered Role of Education Systems, World Bank Policy Research Paper, 2632.
 11. De la Fuente A., Domenech R., [2000], Human Capital in Growth Regressions: How Much Difference Does Data Quality Make?, CEPR Discussion Paper, 2466.
 12. Domański R., [1993], Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Warszawa 1993, PWN.
 13. Gabryjelska A., P. Gadomski, [2004], Miary i konwergencja kapitału ludzkiego w krajach OECD, Ekonomista (w druku).
 14. Kyriacou G.A., [1991], Level and Growth Effects of Human Capital: A Cross-Country Study of the Convergence Hypothesis, Starr Center, New York University.
 15. Liberda B., [2000], Oszczędzanie w gospodarce polskiej. Teorie i fakty, PTE - Bellona, Warszawa.
 16. Liberda B., [2003], Pełny rachunek oszczędności, w: Wzrost gospodarczy, restrukturyzacja i rynek pracy w Polsce, Łódź, 2003, s. 73-80.
 17. Lucas R.E., [1988], On the Mechanics of Economic Development, Journal of Monetary Economics, 22, No. 1, 3-42.
 18. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N., [1992], A Contribution to the Empirics of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 107, No. 2, 407-437.
 19. Mincer J., [1974], Schooling, experience and earnings, Columbia University Press, New York.
 20. Mulligan C., Sala-i-Martin X., [1995], Measuring Aggregate Human Capital, NBER Working Paper, February, 5016.
 21. Nelson R., Phelps E.S., [1966], Investment in Humans, Technological diffusion and Economic Growth, American Economic Review, vol. 56 (1/2), 69-75.
 22. OECD, [1996], The Knowledge Based Economy, Paris.
 23. Pritchett L., [1996], Where has all the education gone?, The World Bank World Bank Policy Research Working Paper No. 1581.
 24. Pindyck R.S., Rubinfeld D.L., [1991], Econometric Models and Economic Forecast, McGraw-Hills, New York.
 25. Quah D.T., [1996], Empirics for Economic Growth and Convergence, European Economic Review, 40, 1353-1375.
 26. Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej, [1998], Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27, Warszawa.
 27. Romer D., [1996], Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill Inc., New York.
 28. Romer P., [1986], Increasing Returns and Long-Run Growth, Journal of Political Economy, 94, 1002-1037.
 29. Schultz T.W., [1971], Investment in Human Capital, The Free Press, New York.
 30. Temple J., [2001], Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD Countries, OECD Economic Studies, vol. 33.
 31. Tokarski T., [2000], Optymalne stopy inwestycji w modelu Mankiwa-Romera-Weila, Ekonomista, 3.
 32. Tokarski T, [2001], Determinanty wzrostu gospodarczego w warunkach stałych efektów skali, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 33. Tokarski T., [2002], Economic Growth and Employment Growth in Selected OECD Countries, w Welfe W., [2002].
 34. Tokarski T, Gajewski P., [2002], Zależność między wydajnością pracy i zatrudnieniem w krajach OECD, Wiadomości Statystyczne, 8.
 35. Welfe W. (red.), [2002], Macromodels 2001, Proceedings of the Twenty Eighth International Conference Macromodels, Chair of Econometric Models and Forecasts, University of Lodz.
 36. Zienkowski L., (red.), [2003], Wiedza a wzrost gospodarczy, SCHOLAR, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu