BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpińska-Mizielińska Wanda, Smuga Tadeusz
Tytuł
Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstw sektora hotele i restauracje w latach 1999-2003
Economic Situation of Hotels and Restaurants Sector Enterprises in the Years 1999-2003
Źródło
Gospodarka Narodowa, 2004, nr 4, s. 44-65
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Przedsiębiorstwo turystyczne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo na rynku, Efektywność ekonomiczna
Hotel industry, Tourist enterprises, Enterprise management, Enterprise in the market, Economic efficiency
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę sytuacji ekonomicznej sektora hoteli i restauracji (określanego skrótem HORECA). W jej ramach dokonano selekcji wskaźników pozwalających na opisanie sytuacji przedsiębiorstw całego sektora, a więc łącznie z podmiotami mikro. Analiza sytuacji ekonomicznej sekcji hotele i restauracje wskazała, że pomimo dynamicznego rozwoju tych podmiotów w okresie transformacji systemowej ich rola w gospodarce jest jeszcze niewystarczająca.

The article provides an analysis of the economic situation of the Hotels and Restaurants (HORECA) sector. Within this analysis, on the basis of GUS data and own empirical research, indicators have been selected in order to describe the situation of enterprises in the entire sector including microcompanies. The analysis also takes into account internal variation within the section and the data have been disaggregated into specific groups of NACE activities. Statistical data analysis has been supplemented with results of empirical pilot research carried out in 2003 in two voivodships (Pomorskie and Podlaskie) differing from each other in terms of the level of economic development, including development of tourism. The study covered such issues as the number and structure of entities by section, sales revenues, investment activity, cost level indicators, employment and wages. The part of the article illustrating results of empirical research is focused on presentation of opinions of entrepreneurs concerning their financial situation and prospects for changes on the Single European Market. Other problems have also been tackled, such as perception of barriers to development, conditions of market operation with special reference to the "hidden economy", as well as factors of competitiveness. The analysis was also carried out in regional perspective. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. J. Chmiel, Statystyka mikroprzedsiębiorstw w latach 1993-2000, w: Mikroprzedsiębiorstwa, sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Praca zbiorowa pod red. E. Balcerowicza, CASE, Warszawa 2003, s. 17-79.
  2. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2002 r., "informacje i opracowania statystyczne", GUS, Warszawa 2003.
  3. J. Grabowski, W. Karpińska-Mizielińska, A. Marzec, J. Niemczyk, T. Smuga, P. Ważniewski, Metody badania i pilotażowania analiza sytuacji ekonomicznej sektora hotele i restauracje - HORECA, IKCHZ, Warszawa 2003.
  4. W. Karpińska-Mizielińska, T. Smuga, Bariery funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw na jednolitym rynku europejskim w ocenie przedsiębiorców, "Gospodarka Narodowa", 2003 r., nr 11-12.
  5. Kondycja finansowa małych i średnich eksporterów w I półroczu 2003 r., w: Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw, w tym eksporterów na rynku UE i na pozostałe rynki w latach 2001-2002 oraz w I półroczu 2003 r., IKCHZ, 2003.
  6. Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2003.
  7. Statistical Bulletin 2003/1, Quarterly, CANSTAT, Warsaw 2003, August.
  8. P. Wieczorek, Perspektywy małych i średnich przedsiębiorstw po akcesji Polski do Unii Europejskiej, "Wiadomości Statystyczne" 2003, nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-0005
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu