BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Antoniewicz Ryszard, Wilkowski Andrzej
Tytuł
O pewnym rozkładzie dwumodalnym
Bi-mode Distribution
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2004, vol. 51, z. 1, s. 5-11, bibliogr. 9 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Prawo Webera, Statystyka, Badania statystyczne, Rachunek prawdopodobieństwa
Webers law, Statistics, Statistical surveys, Calculus of probability
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono badanie rozkładów dwumodalnych. Funkcja wykorzystywana do tych badań jest skonstruowana na wzór gęstości rozkładu normalnego. Parametry tej funkcji można jawnie wyznaczyć korzystając z funkcji specjalnych Webera. Zaprezentowano także zależności między parametrami gęstości funkcji a następnym momentem.

The work presents a proposal of bi-mode distribution. Density function of this distribution is constructed after the example of normal density. Parameters of this function can be marked by the use of Weber's transcendental functions. The dependence between the density function parameters and the next moments are also presented. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Antoniewicz R., O biprzeciętnej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 857, Wrocław 2000.
  2. Antoniewicz R., Misztal A., Biprzeciętna, Przegląd Statystyczny, R. XLVIII, zeszyt 3-4/2001.
  3. Bateman H., Erdelyi A., Higher transcendental functions, Ms Graw-Hill Book Company, New York 1953.
  4. Hennequin P., Tortrat A., Teoria prawdopodobieństwa i niektóre jej zastosowania (tłumaczenie z francuskiego) "Nauka", Moskwa 1974.
  5. Karpow K., Czystowa E., Tablice funkcji Webera, Centrum Obliczeniowe Akademii Nauk ZSRR, Moskwa 1968.
  6. Kolmogoroff A., Uber die analytischen Methoden in der Wahrscheinlichkeitsrechnung, Math. Ann. T. 104, 1931, 415-458.
  7. Ostasiewicz W., Propedeutyka probabilityki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  8. Smoluk A., Uwagi o definicji wartości modalnej, Przegląd Statystyczny, R. XLIV, zeszyt 1/1997.
  9. Wywiał J., Estimation of mode on the basis of a truncated sample, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 152, Łódź 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu