BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Teresa
Tytuł
Klasyfikacja rezerw w rachunkowości jednostkowej - przegląd literatury przedmiotu
Classification of Reserves in Unit Accountancy - the Review of Polish Literature on the Subject
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 107-122, bibliografia 32 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Przegląd literatury, Ewidencja księgowa, Rezerwy walutowe
Accounting, Literature review, Accounting records, Foreign exchange reserves
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest prezentacja różnych sposobów klasyfikacji rezerw, spotykanych w publikacjach z dziedziny rachunkowości jednostkowej, wydanych w Polsce w latach 1977-2003, oraz ich porównanie i ocena.

There exists, beyond any doubt, the need of reserves' classification in unit accountancy, since it is determined by their diversity. Everybody also agrees that it should enable the understanding the complex nature of reserves and their scope, which could be perceived from different angles. Differences in views occur with regard to the ways of conducting such classification, as a result of which in the literature on the subject one can encounter different proposals in this matter. Their analysis and conclusions resulting from it lead towards the final conclusion, which Is as follows: so far we have not been successful in our country to create one, generally accepted classification of reserves for the needs of unit accountancy, there is also no consensus with regard to the number and kinds of desirable criteria, as well as with reference to the nomenclature of the criteria themselves, distinguished on their basis. The study of literature does not facilitate the straightforward answer to the question: how the reserves should be classified in unit accountancy. The reason of this state of affairs is, among others, the diversified perception of reserves in this discipline and different ways of defining them. Creating versatile, coherent and precise, as well as transparent classification of reserves would undoubtedly facilitate understanding of their nature and scope and their clear analysis, both for the needs of accountancy theory and practice. Going even further it would enable generating, by means of accountancy, more reliable and clear information regarding the assets and financial situation of entities running it, which is undoubtedly its purpose.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal J., Zasady tworzenia rezerw w banku, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2003.
 2. Bizon A., Ukryte rezerwy pozabilansowe w socjalistycznym przedsiębiorstwie przemysłowym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 89, Kraków 1977.
 3. Chluska J., Ciche rezerwy w rachunkowości jednostek gospodarczych, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 2001.
 4. Chluska J., Rezerwy w polityce bilansowej firmy, rozprawa doktorska, AE w Poznaniu 2002.
 5. Chluska J., Rezerwy w rachunkowości samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 911, Wrocław 2001.
 6. Dratwińska-Kania B., Sterowanie ryzykiem w banku - perspektywa rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2001, nr 6.
 7. Dudek J., Rezerwy - kłopotliwa kategoria bilansowa, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2000, nr 12.
 8. Florczak M., Wpływ prawa bilansowego i podatkowego na tworzenie rezenv w podmiotach gospodarczych, [w:] Rachunkowość menedżerska w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukiewicz, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Szczecin 1998.
 9. Gadawska J., Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w świetle rezerw bilansowych tworzonych w koszty, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 929, AE, Wrocław 2002.
 10. Gadawska J., Charakterystyka rezerw i ich miejsce w bilansie, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 2000, nr 56.
 11. Gierusz B., Rezerwy, reklamacje i różnice inwentaryzacyjne, ODDK, Gdańsk 1996.
 12. Gierusz B., Rezerwy w rachunkowości z interpretaci ą podatkową, ODDK, Gdańsk 1998.
 13. Gmytrasicwicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002 s. 399.
 14. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w księgach rachunkowych, Difin, Warszawa 2002.
 15. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, Difin, Warszawa 2001.
 16. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, "Vademécum Przedsiębiorcy i Podatnika" 1995, nr 9.
 17. Gmytrasiewicz M., Rezerwy w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej" 1995, nr 32.
 18. Jaklik A., Rachunkowość bankowa, Centrum Kreowania Liderów, Skierniewice 1992.
 19. Litwińczuk H., Prawo bilansowe, KiK, Warszawa 1995.
 20. Mindowicz J., Zasady tworzenia i wykorzystania rezerw, [w:] Zamknięcia roczne ksiąg i ich weryfikacja, SKwP, RIBR, AE we Wrocławiu, Wrocław 1994.
 21. Nadolna B., Wybrane aspekty ustalania rezerw na zobowiązania, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 22. Orzeszko T., Rezerwy w bankach, [w:] Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, red. T. Kiziukieweicz, Uniwersytet Szczeciński, Akademia Rolnicza w Szczecinie Szczecin 2003.
 23. Poniatowska L., Rezenvy jako instrument realizacji polityki bilansowej przedsiębiorstwa, rozprawa doktorska, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach 2001.
 24. Poniatowska L., Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, [w:] Rachunkowość wobec procesów globalizacji, red. J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 25. Rachunkowość finansowa w praktyce, red. Z. Kolaczyk, Forum, Poznań 2002.
 26. Rachunkowość. Zasady prowadzenia w jednostkach gospodarczych według polskiego prawa bilansowego od 1995 roku, red. T. Kiziukiewicz, Ekspert, Wrocław 1995.
 27. Szymański K., Rachunkowość i podatki, Difin, Warszawa 2000.
 28. Walińska E., Problematyka rezerw, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 2.
 29. Walińska E., Rachunkowość finansowa w świetle podatku dochodowego, FRRwP, Warszawa 1997.
 30. Walińska E., Rezerwy a rozliczenia międzyokresowe bierne - artykuł dyskusyjny, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, nr 3.
 31. Wojas M., Bilansowe i podatkowe aspekty tworzenia rezerw. Serwis Finansowo-Księgowy 1997.
 32. Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów, red. J. Weber, M. Kufel, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu