BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Teresa
Tytuł
Odpisy aktualizujące wartość należności a podatek dochodowy
Write-Offs Updating the Value of Accounts Receivable vs. Income Tax
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 123-142, bibliografia 11 poz.
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Ustawa o rachunkowości, Wartość dochodowa przedsiębiorstwa, Wycena instrumentów finansowych, Podatek dochodowy od osób prawnych
Accounting records, Individual income tax, Accounting Act, Value of profitable enterprise, Financial instruments valuation, Corporate income tax
Uwagi
summ.
Abstrakt
Opracowanie omawia istotę odpisów aktualizujących wartość należności. Zwrócono uwagę na regulacje prawne tych odpisów ujęte zarówno w ustawie o podatku dochodowym jak i ustawie o rachunkowości. Wymieniono odpisy aktualizujące wartość należności, które wchodzą w zakres obligatoryjnych rezerw ustawowych i celowych.

The objective of the hereby article is an analysis of regulations in force in Poland referring to income tax in the context of relations occurring between the effective and reversed write-offs updating the value of accounts receivable vs. costs and proceeds set following the income tax requirements. As a result of conducted research it was observed as follows: « the notion of write-offs updating the value of accounts receivable has not been defined in Polish legislation, however their context points to the fact that they should be connected with the phenomenon of assets' book value correction due to changes in their real value in time, some categories of write-offs updating the value of accounts receivable are referred to as reserves, which should be regarded as a lack of order in Polish legislative terminology, tax law regulations referring to write-offs updating the value of accounts are not uniform, which means that the principles of including particular categories of write-offs to costs and tax proceeds are different.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz L, Rachunkowość finansowa. Część I. Wykład, Difin, Warszawa 1996.
 2. Kowalska A., Rezerwy a koszty, "Doradca Podatnika" 1999, nr 23.
 3. Kudlicka M., Podatek dochodowy od osób prawnych w 2001 roku - wybrane zagadnienia, "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2001, zeszyt specjalny nr 2.
 4. Niemczyk R., Rezerwy w rachunkowości, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2000.
 5. Nowak R., Problematyka rezerw tworzonych w bankach, "Koszty" 1998 nr 19.
 6. Orzeszko T., Istota rezerw celowych oraz zasady ustalania ich wartości w bankach w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 911, AE, Wrocław 2001.
 7. Orzeszko T., Rezerwy a podatek dochodowy oplácaný na zasadach ogólnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 992, AE, Wrocław 2003.
 8. Poniatowska L., Rezerwy w świetle znowelizowanego prawa rachunkowości, [w:] J. Gierusz, M. Jerzemowska, T. Martyniuk (red.), Rachunkowość wobec procesów globalizacji, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002.
 9. Rzepnikowska M., Rozrachunki, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów, [w:] B. Lisiecka Zając, E. Walińska, J. Hryniuk (red.), Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowości, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 10. Szymański K., Rachunkowość i podatki. Komentarz do ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów podatkowych, Difin, Warszawa 2000.
 11. Wrona M., System obciążeń fiskalnych banków w Polsce, "Bank i Kredyt" 2002, nr 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu