BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąk Melania
Tytuł
Syntetyczna analiza porównawcza środków trwałych w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego
Synthetic Comparative Analysis of Capital Assets in the Formulation of Balance and Tax Law
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 143-158, bibliografia 12 poz.
Słowa kluczowe
Środki trwałe, Wycena środków trwałych, Środki trwałe w przedsiębiorstwie, Amortyzacja, Prawo podatkowe, Prawo bilansowe
Fixed assets, Valuation of fixed assets, Fixed assets in enterprise, Amortization, Tax regulations, Balance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Środki trwałe stanowią podstawową grupę składników majątkowych w każdej jednostce gospodarczej. W artykule przedstawiono charakterystykę środków trwałych w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, dokonano wstępnej wyceny środków trwałych. Przeprowadzono amortyzacje bilansową i podatkową tych środków oraz dokonano prezentacji środków trwałych w ciągu okresu sprawozdawczego i na dzień bilansowy.

Capital assets are the main component of property assets in economic unit. The paper presents basic aspects of capital assets, among others characteristics, pricing and amortization. In an this context short comparative analysis of capital assets in the formulation of balance and tax law is given.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gierusz J., Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi, ODiDK, Gdańsk 2002.
 2. Goś W., Zasady ewidencji rzeczowego majątku trwałego, "Vademécum Przedsiębiorcy i Podatnika" 2001, nr 5.
 3. Koc S., Amortyzacja bilansowa i podatkowa w 2003 roku, "Rachunkowość" 2003, nr 3.
 4. Misińska D. (red.), Zmiany w polskim prawie bilansowym, AE, Wrocław 2003.
 5. Muszalski S., Analiza wybranych rozwiązań dotyczących środków trwałych w ustawie o rachunkowości na tle ich odpowiedników prawie podatkowym, "Rachunkowość z komentarzem" 2003, nr 15-16.
 6. Pałka M., Zakładowy plan kont z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, Wydawnictwo i doradztwo Ekspert, Wrocław 2003.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, póz. 1475 z późn. zm).
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (DzU nr 112, póz. 1317).
 9. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity DzU nr 14, póz. 176 z późn. zm).
 10. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity DzU nr 54, póz. 654 z późn. zm).
 11. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 121, póz. 591 z późn. zm).
 12. Wieczorek I., Rachunkowość majątku trwałego, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu