BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzeszowski Wojciech Dawid
Tytuł
Różnice kursowe w świetle prawa bilansowego i podatkowego
Foreign Exchange Rate Variations in the Light of the Balance Sheet and Fiscal Law
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 159-168, bibliografia 7 poz.
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Kurs walutowy, Prawo podatkowe, Prawo bilansowe
Accounting records, Exchange rates, Tax regulations, Balance law
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie różnic kursowych w świetle prawa bilansowego i podatkowego. Opracowanie składa się z części teoretycznej i praktycznej w której pokazany jest przykład ewidencji różnic kursowych w świetle tych dwóch praw.

Foreign exchange currency transactions are a specific group of business operations of an enterprise. They are related to the occurrence of foreign exchange rate variations. In some cases, recording such transactions in the books of an enterprise can pose a problem. The following article presents selected comments on the issue.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Koleśnik A., Różnice na koncie walutowym, "Rzeczpospolita" z 29 września 2005 r.
  2. Rachunkowość finansowa, red. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Witkowska M., Różnice kursowe, "Rachunkowość" zeszyt specjalny 2003, "Zamknięcie roku 2003".
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU z dnia 22 grudnia 2001 r.).
  5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (DzU 2001 nr 149, póz. 1674).
  6. Ustawa z dnia o rachunkowości (DzU 2002 r. nr 76, póz. 694 oraz 2003 nr 60, póz. 535, nr 124, póz. 1152, nr 139, póz. 1324, nr 229, póz. 2276).
  7. Ustawa z dnia 13 lipca 2000 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 2000 nr 54, póz. 654 ze zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu