BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niewiadomska Anna
Tytuł
Wymogi ostrożnościowe dotyczące nadzoru bankowego na poziomie ponadnarodowych w aspekcie kontroli banków
Requirements for Effective Banking Supervision on the Supranational Level in the Process of the Banks Control
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 187-195, bibliografia 12 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość, Nadzór bankowy, Sektor bankowy, System bankowy, Zabezpieczenie kredytów, Nowa Umowa Kapitałowa
Banking, Bank supervision, Banking sector, Banking system, Securities loans, New capital accord
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Europejski Komitet Nadzorców Bankowych (EKNB), Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, Unia Europejska (UE)
Committee of European Banking Supervisors (CEBS), Basel Committee on Banking Supervision, European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie ważniejszych aspektów podstawowych regulacji ponadnarodowych o charakterze fakultatywnym stanowiących zabezpieczenie dla uczestników międzynarodowego rynku finansowego, skierowanych do banków. Są to tzw. Zasady efektywnego nadzoru bankowego, opracowanego przez Komitet Bazylejski, ze szczególnym uwzględnieniem zasad od 6 do 15, dotyczących regulacji wymogów ostrożnościowych

The process of harmonization the banking system on the international market is connected with the role of the banking supervision. The core principles for effective banking supervision have been worked out by the Basel Committee on Banking Supervision and Principles 6-15 which refer to regulations and requirement. The most important is Principle 6 refering to the capital adequacy and Principle 14 about the internal control mechanism. Supranational requirements have been the base for the national principles which are elaborated as internal banking law in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Core Principles for Effective Banking Supervision No 30, Basel Committee on Banking Supervision, Basel 1997.
 2. Kawulski A., Smykla B., Nadzorcze normy ostrożnościowe według znowelizowanej ustawy Prawo bankowe na tle regulacji Unii Europejskiej (aspekty prawne), "Materiały i Studia" nr 156, Warszawa 2003.
 3. Misińska D., Niewiadoma D., Rachunkowość bankowa, AE, Wrocław 2003.
 4. Niewiadoma M., Nowe regulacje nadzoru bankowego w aspekcie systemu kontroli finansowej -wybrane zagadnienia, "Prawo Bankowe" 2005, nr 4.^ Niewiadoma M., Perspektywy rozwoju polskiej rachunkowości bankowej w zakresie adekwatności kapitałowej, artykuł prezentowany na Zjeździe Katedr Rachunkowości w Ciechocinku 7-9 września 2003 r. (nie publikowany).
 5. Opolski K., Wierzba R., ABC bankowości, Olympus, Warszawa 1996.
 6. Rekomendacja H dotycząca kontroli wewnętrznej w banku, NBP GINB KNB, Warszawa 2002.
 7. Saunders E.J., Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, PIKW ,,Edu-kator", Częstochowa 2003.
 8. Saunders EJ., Kontrola wewnętrzna w oddziałach banków, FRRwP, Warszawa 1996.
 9. The New Basel Capital Accord-Consultative Document, Basel Committee on Banking Supervision, 2003.
 10. Uchwała nr 4/2002 KNB z dnia 6 marca 2002 w sprawie trybu wykonywania nadzoru bankowego (Dz.Urz. NBP 2002 nr 6, póz. 10 z późn. zm.).
 11. Uchwała nr 5/2001 z dnia 12 grudnia 2001 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w tym z tytułu przekroczenia limitów koncentracji wierzytelności, sposobu i szczegółowych zasad obliczania współczynnika wypłacalności banku, z uwzględnieniem powiązań banków z innymi podmiotami zależnymi lub działającymi w tym samym holdingu oraz określenia dodatkowych pozycji bilansu banku ujmowanych łącznie z funduszami własnymi w rachunku adekwatności kapitałowej oraz zakresu i sposobu ich wyznaczania (Dz.Urz. NBP z 2002 nr 22. póz. 43, par. 2.1, z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu