BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swacha-Lech Magdalena
Tytuł
Szanse i zagrożenia dla sektora banków komercyjnych w Polsce oraz perspektywy jego rozwoju : część 2
Threats and Opportunities for the Bank Sector in Poland and Its Development Perespectives
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 196-214, bibliog. 30 poz.
Słowa kluczowe
Banki komercyjne, Sektor bankowy, System bankowy, Nowa Umowa Kapitałowa, Transformacja bankowości
Commercial banks, Banking sector, Banking system, New capital accord, Banking transformation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł jest dokończeniem rozważań podjętych w pracy opublikowanej w Pracach Naukowych AE Wrocław nr 1062. W tej części zaprezentowano rozważania na temat szans i zagrożeń dla polskiego sektora bankowego oraz wskazano główne perspektywy rozwojowe.

The aim of the article that follows is the attempt to identify the main directions of Polish banking system development, which have been presented as the consequence of the phenomena taking place in bank environment. Among the factors which influence bank sector development one can distinguish 1) the forming of new legislation regulating bank market development, 2) economic environment changes and client behaviour and preference changes. 3) the growth of foreign banks competition as well as of other home and foreign financial market institutions, 4) general trends in the world economy.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bankowość w Polsce: obecna sytuacja i przyszłe trendy, www.ipsos.pl, 16 stycznia 2004 r.
 2. Basel H: International Convergence of Capital Measurement and Capimi Standards: a Revised Framework. Basel Committee Publications No. 107. Part 2: The First Pillar - Minimum Capital Requirement, czerwiec 2004.
 3. Biała Księga 2003. Część IV. Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych, PFSL. Gdańsk-Warszaw a 2003.
 4. Borys G., Dyskusja wokół regulacji i nadzoru nad sektorem finansowym, [w:] Rynek finansowy. Szansę i zagrożenia rozwoju, Lublin 2004.
 5. Conference on European Legislation, Regulation and Supervisory Practices: Strategic Challenges for the insurance Sector, CEA, 2003.
 6. Dęliby U., Vogel H.M., Precyzyjne ustalanie cen źródłem wzrostu zysków w bankach, "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 6.
 7. Dziawgo L., Od personal banking do private banking, [w:] Rynek finansowy. Szansę i zagrożenia rozwoju, Lublin 2004.
 8. Finanse za progiem Unii, "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 5.
 9. Iwanicz-Drozdowska M., Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banków, "Bezpieczny Bank" 2004, nr 1.
 10. Jak zadbać o lojalność klientów! "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 7-8.
 11. Jaworski W.L., Zawadza Z. (red), Bankowość. Podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2002.
 12. Jaworski W.L., Banki polskie - szansę na dalsze działanie, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 13. Jonas A., Oczekiwania konsumentów jako determinanta oceny jakości usług finansowych, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2004, nr 4/5.
 14. Kiepacki T., Urbaniak M., Placówki bankowe - metoda oceny i rozwoju, "Biuletyn Bankowy" 2004,nr 7-8.
 15. Kosiński B., Banki zagraniczne w polskim sektorze bankowym, "Bank i Kredyt" 1998, nr 5.
 16. Kowalczyk A., Etyka w działalności marketingowej banków, "Marketing i Rynek" 2004, nr 6.
 17. Kowalczyk A., Na granicy przyzwoitości, "Bank" 2004, nr 3.
 18. Kulawik J" Problemy z obecnością banków zagranicznych, ,,Bank" 2004, nr 1.
 19. Lepczyński B., Perspektywy rozwoju bankowości detalicznej w Polsce, "Bank" 2002, nr 1.
 20. Markowski A., Zyski z lojalności klientów. "Bank" 2003, nr 4.
 21. Opolski K., Doskonalenia jakości w bankach, CeDcWu, Warszawa 2002.
 22. Penczar M., Struktura popytu największych przedsiębiorstw na usługi finansowe do 2006 r. "Bank" 2002, nr 10.
 23. Przybylski M., Brakoniecki M., Najpierw myśl, potem technologia, "Bank" 2002, nr 2.
 24. Skupić się na dochodowych klientach, "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 1.
 25. "The Geneva Papers on Risk, and Insurance" 2002, vol. 27, nr 3.
 26. The Roland Berger approach to Customer Relationship Management, Roland Berger - Strategy Consultants Marketing & Sales Competence Center Munich, April 2002.
 27. Urbánek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy, "Marketing Í Rynek" 2004, nr 6.
 28. Uwagi do trzeciego dokumentu konsultacyjnego - Nowa Umowa Kapitałowa, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Komisja Nadzoru Bankowego.
 29. Wallard H., The New Era of Customer Relationships, Ipsos Ideas, luty, 2004.
 30. Wąsowski W., Bankowe systemy informatyczne, "Biuletyn Bankowy" 2004, nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu