BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janusz Alicja
Tytuł
Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych - regulacje polskie a praktyka światowa
Liability Scope of Insurance Guarantee Funds Indemnity - Polish Regulations vs. World Practice
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse Bankowość Rachunkowość (4), 2006, nr 1119, s. 260-271, bibliografia 13 poz.
Słowa kluczowe
Gwarancja, Fundusz ubezpieczeniowy, Rynek ubezpieczeniowy
Guarantee, Insurance fund, Insurance market
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej UFG w razie upadłości firmy ubezpieczeniowej na tle praktyk stosowanych w innych państwach świata. Badania oparto na analizie polskich aktów prawnych oraz oficjalnych stron internetowych ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych funkcjonujących w świecie.

Insurance guarantee funds are the institutions whose basic task is to compensate claims resulting from insurance policy of the entitled individuals in case of insurance company bankruptcy. In Poland this type of institution is represented by the Insurance Guarantee Fund (IGF). The objective of the hereby paper is to present the scope of IFG indemnity liabilities at the background of practices carried out in this field in other countries. The comparison was conducted considering: subjective and objective scope of guarantee functioning, as well as the mode of the guaranteed amount assessment.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Downs D.H., Sommer D.W., Monitoring, Ownership and Risk-Taking: The Impact of Guaranty Funds, "Journal of Risk and Insurance" 1999, nr66 (3).
 2. Harsch A., Versichertenschutzfunds in der deutschen Assekuranz, Diss.Uni Bochum 1998, Verlag Gabler, Wiesbaden 1998.
 3. Janczyk M., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny a upadłość zakladu ubezpieczeń, "Prawo Asekuracyjne" 1999, nr 4.
 4. Kaczanowski P., Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny - co dalej? "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 9-10.
 5. Kwiecień L, Rola ubezpieczeń obowiązkowych - kraje OECD a Polska, "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 1-2.
 6. Łańcucki J., Podstawy finansów ubezpieczeń gospodarczych, PWN, Warszawa 1996.
 7. Małysz F., Upadłość zakladu ubezpieczeń (cz. II - ostatnia), "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000, nr 1-2A.
 8. Ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity DzU 1996, nr 11, póz. 62, oraz 1997, nr 43, póz. 272, nr 88, póz. 554, nr 107, póz. 685, nr 121, póz. 769 i 770, nr 139, póz. 934, z 1998, nr 155, póz. 1015.
 9. Ustawa z dnia 8 czerwca 1995 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej, o zmianie rozporządzenia Prezydenta RP Kodeks handlowy oraz zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU 1995, nr 96, póz. 478).
 10. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (DzU 2003, nr 123, póz. 1152).
 11. Working Group on Insurance Schemes, Annex l "Markt" 2004 nr 2501, Brussels 2004.
 12. Yasui Т., Policyholder Protection Funds - Rationale and structure, [w:] Insurance and Private Pensions Compendium for Emerging Economies, Book 1, Part 1: 2)b, http://www.oecd.org/dataoecd/39/57/1813504.pdf.
 13. Zarządzenie Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 1992 r. w sprawie powołania Funduszu Ochrony Ubezpieczonych, jego organizacji i trybu działania oraz procentu składki wnoszonejprzez ubezpieczycieli na ten Fundusz (MP 1992, nr 29, póz. 202 z późn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1732-0704
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu