BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzybowska Marta
Tytuł
Samorząd miejski w II Rzeczypospolitej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 6, s. 7-23
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Historia miasta, Polityka komunalna
Local government, History of city, Municipal policy
Abstrakt
Artykuł przedstawia historię samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej. Zaprezentowano samorząd terytorialny w postanowieniach Konstytucji marcowej oraz kwietniowej. Omówiono próby unifikacji unormowań i praktykę funkcjonowania samorządu miejskiego w II RP. Poruszono także temat związków międzykomunalnych miast II RP.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bek: Główne wytyczne działalności samorządu powiatowego, (w:) Z zagadnień samorządu, Warszawa 1927, ss. 31-32.
 2. T. Bigo: Samorząd terytorialny w nowej Konstytucji, (w:) Księga Pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego, Lwów 1936, s. 56.
 3. W. Brzeziński: Miasta a reforma podziału administracyjnego państwa, „Samorząd Miejski" 1931, nr 16-17.
 4. M. Chlamtacz, „Przegląd Prawa i Administracji", Lwów 1928,s.251 i nast.
 5. Dziennik Praw Państwa Polskiego (dalej: DzPPP) z 1918 r. nr 20, póz. 58.
 6. Dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa z 4 lutego 1919 r. o samorządzie miejskim w b. dzielnicy rosyjskiej (DzPPP z 1919 r. nr 13, póz. 140).
 7. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: DzURP)zl922r. nr 2, póz. 6.
 8. DzURP z 1919 r. nr 24, póz. 240. 5DzURPz 1921 r. nr 71, póz. 511.
 9. DzURPz 1919 r. nr 88, póz. 479.
 10. DzURPz 1921 r. nr 71, póz. 490.
 11. DzURP z 1922 r. nr 72, póz. 652.
 12. DzURP z 1927 r. nr 31, póz. 258.
 13. DzURP z 1928 r. nr 39, póz. 386. Rozporządzeniewydano na podstawie art. 44 ust. l Konstytucji marcowej w brzmieniu noweli z 2 sierpnia 1926 r. zawartej w DzURP z 1926 r. nr 78, póz. 422.
 14. DzUrzZCZW z 1919 r. nr 7, póz. 44.
 15. Dz. Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (dalej: DzUrzZCZW) z 1919 r. nr 12, póz. 99.
 16. K. Grzybowski: Nowa konstytucja a samorząd, „Przegląd Samorządowy" 1935, nr 3, także: A Wereszczyński: Nowe Państwo, Lwów 1935, s. 31.
 17. K. Grzybowski: Samorząd w konstytucji nowej, „Przegląd Samorządowy" 1935, nr 5.
 18. K. Grzybowski: Zasady Konstytucji Kwietniowej, Kraków 1937, s. 37 i nast.
 19. E. Jezierski: Główne cechy gmin miejskich w Polsce, „Kraj" 1928, nr 14.
 20. „Kalendarz Samorządowy" 1922, s. 277; 1929, s. 251; 1932, ss. 277, 297; 1933, s. 279; 1935, s. 200; 1936, s. 216; 1938, s. 225.
 21. „Kalendarz Samorządowy" 1933, s. 282.
 22. „Kalendarz Samorządowy" 1932, s. 277.
 23. „Kalendarz Samorządowy" 1932, s. 283, 1933, ss. 277-278.
 24. „Kalendarz Samorządowy" 1932, s. 286.
 25. „Kalendarz Samorządowy" 1934, s. 287.
 26. „Kalendarz Samorządowy" 1938, ss. 227-231.
 27. A. Kroński: Krytyka projektowanego ustroju władz komunalnych miejskich, „Samorząd Miejski" 1924, t B.
 28. K. Kumaniecki: Centralizm i decentralizacja, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny" 1922, ss. 232-233.
 29. K. Kumaniecki: Kilka uwag o urządzeniu administracji w Polsce, „Rok Polski" 1919, nr 6.
 30. J. S. Langrod: Problemy administracyjne w konstytucji. Księga pamiątkowa ku czci Fryderyka Zoila, Kraków 1935, ss. 161-162.
 31. W. Makowski: Rzeczpospolita: co każdy obywatel o państwie i konstytucji wiedzieć powinien, Warszawa 1935, ss. 56-57.
 32. W. Makowski: Zasady Nowej Konstytucji. Odczyt wicemarszałka Sejmu wygłoszony w Katowicach 14 lutego 1934 r. (nakładem Głównej Komisji Wykonawczej Narodowo-Chrześcijańskiego Zjednoczenia Pracy), Warszawa 1934, s. 15 inast.
 33. S. Nowak: Uwagi nad projektem ustawy o gminie miejskiej, „Samorząd Miejski" 1924, t. III.
 34. T. Przeorski: Zagadnienia samorządowe, „Samorząd Miejski" 1925, październik.
 35. T. Przeorski: Zagrożony samorząd w Małopolsce, „Samorząd Miejski" 1928, marzec, s. 86.
 36. R. Sikorski: Główne zasady projektu ustawy o gminie miejskiej, „Samorząd Miejski" 1924, t. I, ss. 17-19.
 37. Dr R. S. [R. Sikorski]: Projekty ustaw o samorządzie miejskim, „Kraj" 1928, nr 22.
 38. R. Sikorski: Samorząd miejski, Warszawa 1927, ss. 43-45.
 39. R. Sikorski: Samorząd miejski w Polsce i jego najbliższe cele, ss. 176-177.
 40. R. Sikorski w wypowiedzi: Samorząd miejski w Polsce i jego najbliższe cele, „Samorząd Miejski" 1921,11, ss. 68-88 i 151-158.
 41. Sprawozdanie stenograficzne z 99 posiedzenia Sej mu RP I kadencji, łamy: 15, 6-60.
 42. Statut Związku Miast Polskich z 1931 r. (zatwierdzony 14 marca 1932 r. przez MSW), (w:) „Kalendarz Samorządowy" 1933, s. 282.
 43. Cz. Szczepański. Ustawa o gminie miejskiej, „Samorząd Miejski" 1924, t. IV.
 44. W. Szczęsny Wachholz: Wolność i władza (Z rozważań nad Konstytucją RP), Kraków 1935, s. 31.
 45. Tezy na VII Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich w 1922 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu