BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gospodarek Tadeusz
Tytuł
Platforma cyfrowa jako strategiczny projekt informatyzacji jednostki samorządu terytorialnego współfinansowany w funduszy strukturalnych UE
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 6, s. 34-50
Słowa kluczowe
Platformy internetowe, Urząd państwowy, Informatyzacja administracji państwowej, Informatyzacja, Samorząd terytorialny, Zarządzanie Kontaktami z Klientem
Internet platforms, Government offices, Computerization of state administration, Informatization, Local government, Customer Relationship Management (CRM)
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące projektu zoptymalizowanej platformy cyfrowej dla urzędu gminy. Scharakteryzowano pojęcie platformy cyfrowej. Przedstawiono zintegrowany system "Platforma dla gminy", aspekt wyboru systemu, przygotowanie zaplecza technicznego, aspekt ekonomiczny wdrożenia systemu oraz budowę modułową systemu oraz podsystem CRM.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rozwoju eUsług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej - II edycja Polska - CapGemini; Ernst&Young Warszawa, marzec 2003.
 2. Analizy własne na podstawie kosztów 100 wdrożeń ystemu Motomanager" firmy MCM software.
 3. DzU nr 64, póz. 565, dalej: ustawa.
 4. DzU z 2000 r. Nr 113, poz 1186.
 5. Głównie systemy biurowe firmy SUN Microsystems - Star Office, Open Office oraz systemy operacyjne Linux RedHat lub Suse Novell.
 6. Tadeusz Gospodarek: Studium wykonalności - „Budowa instalacji sanitarnej w gminie Żukowice" 2004; „Budowa instalacji sanitarnej w gminie Pilawa Górna" 2004; „Budowa instalacji sanitarnej w Międzylesiu" 2004; „Budowa instalacji sanitarnej w Kotli" 2004.
 7. Jeffrey Hewitt; George J. Weiss Source: Gartner Note Number: G00121445 28 June 2004 Novell Buys Into Linux Server Opportunity.
 8. Linux RedHat w aplikacjach rządowych - htrp://www. redhat. com/solutions/industries/government/ .
 9. „Linux w Twoim przedsiębiorstwie" - http://www. no-veil. com/pl-pl/linux/index. html? sourceidint=hp_linux .
 10. Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, grudzień 2003 r.
 11. 2MySQL & Red Hat to Offer Optimized ,Scale-Out'Solutions for Enterprise Customers - http://www. mysql.com/news-and-events/press-release/release_2005_l 3. html .
 12. Open source Postgres - http://www. postgresql. org/about/advantages .
 13. Rozwój eGovernementu w Polsce – 3 edycja badań eEurope “Capgemini”, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 8 lipca 2004 r.
 14. Serwer baz danych open source - http://www.mysql.com/ .
 15. Stan realizacji projektów działania 1.5. ZPORR w województwach - Stowarzyszenie „Miasta w Internecie", Tarnów-Warszawa, styczeń 2005 r. Autorzy raportu: Krzysztof Głomb, Konrad Głomb, Wiesław Musiejewski.
 16. Stopień informatyzacji urzędów w Polsce. Raport generalny z badań ilościowych, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji -ARC Rynek i Opinia, Warszawa 2004.
 17. System bazodanowy Postgres - http://www. postgresql. org .
 18. Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacjiniejawnych (DzU nr 11, póz. 95 z późn. zm.).
 19. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, póz. 926 z późn. zm.).
 20. WinKP Plus firmy MCM software – technologia ASP w środowisku Microsoft.
 21. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (DzU nr 166, póz. 1745). Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, DzU nr 200, póz. 2051).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu