BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dąbek Dorota
Tytuł
Zasady powoływania komisji rewizyjnej rady gminy w kontekście uprawnień klubów radnych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 6, s. 51-56
Słowa kluczowe
Organy administracji, Organy samorządu terytorialnego, Gmina, Ustawa o samorządzie gminnym, Zarządzanie gminą, Samorząd terytorialny
Administrative bodies, Local government bodies, District, Polish Local Government Act, District management, Local government
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano komisję rewizyjną oraz zawarto rozważania autorki na temat zasad powoływania tego wewnętrznego organu rady gminy w kontekście uprawnień klubów radnych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, (w:) A. Agopszowicz, Z. Gilowska: Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999, s. 174; Z. Kmieciak: W kwestii wykładni przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym regulujących tryb podejmowania uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu gminy, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 6, s. 35.
 2. DzU z 1996 r. nr 13, póz. 74 z późn. zm.
 3. DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591 z późn. zm., dalej: u.s.g.
 4. 1W. Kisiel, (w:) Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, LexisNexis, Warszawa 2004, s. 169.
 5. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, pod red. P. Chmielnickiego, LexisNexis, Warszawa 2004, ss. 167-169.
 6. R.P. Krawczyk: Absolutorium komunalne, Studia Prawno-Ekonomiczne 1999, nr LX, s. 35.
 7. A. Szewc, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2000, ss. 158-159; Szerzej na temat przedmiotu kontroli por.: B. Kumorek: Komisje rewizyjne w samorządzie terytorialnym. Kompetencje i zasady działania, Zielona Góra 1999, ss. 115-116.
 8. Wyrok NSA z 8 marca 2005 r., OSK 1268/04, niepublikowany.
 9. WyrokNSA z 10 października 1996 r., I SA/Kr 887/96, „Samorząd Terytorialny" 1997, nr 1-2, s. 148.
 10. Wyrok NSA z 16 października 2003 r., II SA/Kr487/03, niepublikowany; wyrok NSA z 3 lipca 2003 r., II SA/Kr 1396/03, niepublikowany; cyt. za: W. Kisiel, (w:) Komentarz..., op. cit; także wyrok NSA z 26 lutego 1997 r.,II SA 44/96, Lex nr 43208.
 11. Wyrok SN z 7 marca 1996 r., II ARN 56/95, OSNP 1996, nr!8, póz. 257.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu