BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Młynarczyk Alicja
Tytuł
Rola komunalnych kas oszczędności we wspieraniu rozwoju gospodarki lokalnej
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 6, s. 57-63
Słowa kluczowe
Gospodarka lokalna, Samorząd terytorialny, System bankowy, Instytucje kredytowe, Usługi bankowe
Local economy, Local government, Banking system, Credit institution, Banking services
Firma/Organizacja
Komunalne Kasy Oszczędności (KKO)
Abstrakt
Wzrastające zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na środki o charakterze zwrotnym wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych zapewniających samorządom terytorialnym dogodne warunki kredytowania. Takie możliwości stwarzają samorządowe instytucje oszczędnościowo-kredytowe. Powstaje jednak pytanie, jak skonstruować najlepszy system bankowości samorządowej? W swoim artykule autorka próbuje odpowiedzieć właśnie na to pytanie, przedstawiając podstawowe zasady działalności komunalnych kas oszczędności.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Chojna-Duch: Referat z konferencji: Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym, Warszawa 1993, s. 54.
 2. W. L. Jaworski: Przekształcenie PKO w lokalne kasy oszczędności, Zeszyty Naukowe AE, Poznań 1992, z. 203, ss. 131 i 132.
 3. J. Maj: Komunalne instytucje oszczędnościowo-kredytowe, „Wspólnota" 1992, nr 45, s. 15.
 4. J. Maj: Referat z konferencji: Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym,Warszawa 1993, s. 28 i nast.
 5. W. Miemiec, M. Mazurkiewicz: Projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności, „Wspólnota" 1992, nr 19, s. 14 i nast.
 6. S. Ochociński: Banki komunalne w gospodarce sąmorządu terytorialnego, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu 1992, ss. 127 i 128.
 7. K. Piotrowska-Marczak: Finanse lokalne w Polsce, Warszawa 1997, s. 46.
 8. Poselski projekt ustawy o komunalnych kasach oszczędności z 24 stycznia 1992 r., druk sejmowy nr 73 z 1992 r.
 9. Prawo samorządu terytorialnego w zarysie, Katowice 2001, s. 55.
 10. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 13 kwietnia 1927 r. o komunalnych kasach oszczędności (DzU nr 38, póz. 339).
 11. R. Tupin: Referat z konferencji: Restytuowanie komunalnych kas oszczędności w polskim systemie prawnym, Warszawa 1993, s. 17 i nast.
 12. R. Tupin: Spór o KKO, „Wspólnota" 1993, nr 25, s. 19. s. 12.
 13. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1591).
 14. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1592).
 15. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, póz. 1590).
 16. 1 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (DzU nr 140, póz. 939 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu