BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosiński Kazimierz
Tytuł
Konkurencyjność gospodarek narodowych
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2003, nr 4-5, s. 9-16
Słowa kluczowe
Konkurencyjność gospodarki, Strategia rozwoju gospodarczego, Polityka gospodarcza
Economy competitiveness, Economic development strategy, Economic policy
Abstrakt
Opierając się na kryteriach IMD (International Institute for Management Development) najlepszą konkurencyjność mają spośród krajów rozwiniętych: Japonia, Niemcy, Szwajcaria, USA i Wielka Brytania, a spośród gospodarek spoza OECD: Singapur, Malezja i Korea Południowa. Polska znajduje się poniżej pozycji czterdziestej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. H.G. Adamkiewicz, Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej, Wyższa Szkoła Morska, Gdynia 1999, s. 49.
 2. K. Balcerowska-Kwaterska, Długookresowe zmiany międzynarodowej pozycji i zdolności konkurencyjnej kraju jako wynik przejętego modelu gospodarczego (przykład Wielkiej Brytanii), w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 205.
 3. W. Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s. 49-50.
 4. S. Bukowski, Konkurencyjność międzynarodowa krajów Unii Europejskiej a kształtowanie się kursu EURO, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. I, s. 237.
 5. S.R. Domański, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
 6. S.R. Domański, Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjności, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 125.
 7. W.W. Gaworecki, Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
 8. J. Kruczała, Zagospodarowanie turystyczne, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1986.
 9. K. Kuciński, Konkurencyjność regionów w Polsce w warunkach integracji europejskiej, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 452.
 10. K. Meredyk, Przesłanki wzrostu konkurencyjności gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. II, s. 13.
 11. J. Misala, Istota i mierniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarki w świetle teorii wymiany międzynarodowej, w: Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, pod. red. J. Bossaka i W. Bieńkowskiego, SGH, Warszawa 2001, t. I, s. 117.
 12. C. Popa, Logika działania, skuteczność i ekonomiczność, "prakseologia" 1987-1988, nr 101.
 13. M. Porter, The Competitive Advantage of Nations, w: Our Competition, Harvard Business School Press, Cambridge 1998, s. 155-195.
 14. L. Tyson, Who's Bashing Whom: Trade Conflict in High-Technology Industries, Institute for International Economics, Washington 1992.
 15. The World Competitiveness Report, World Economic Forum and Swiss IMD Foundation, Loussanne 1991.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu