BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baer-Nawrocka Agnieszka
Tytuł
Struktura gospodarstw rolnych według wielkości ekonomicznej w krajach Europy Środkowej i wschodniej należących do Unii Europejskiej
Farm Structure by Economic Size of Holding in the New European Union Member States from Central and East Europe
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2006, T. 8, z. 4, s. 23-27, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Ekonomika rolnictwa, Dochody rolnicze
Agriculture, Arable farm, Agricultural economics, Farm household income
Uwagi
synopsis, summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Dokonano oceny struktury rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, które przystąpiły do Unii Europejskiej. Wnioskowanie przeprowadzono na podstawie analizy wielkości ekonomicznej gospodarstw rolnych określanej w ramach Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych oraz pomiaru uzyskiwanych efektów produkcyjnych i dochodowych. (skróc. oryg. streszcz.)

The aim of the paper is to assess the agriculture structure in the new European Union member states from Central and East Europe. The research include structure of farms by economic size and measurement of production and income effects in the farms. The conducted analysis proved that the best structure of farming take place in the Czech and Slovak agriculture. This fact has a great influence of relatively high income in farms in these countries. Lithuanian and Latvian agriculture is marked by low concentration of production structure and •widespread dispersal of standard gross margin creation. The defective farming structure is the important reason of income problems in agriculture sector in these countries. The great income problems concerns Polish agriculture too, where small farms make up the dominant part of all farms. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Agriculture in the European Union - Statistical and economic information. Eurostat 2005.
  2. Budzyński F. 2001: Ekonomika porównawcza rolnictwa. Wyd. SGGW, Warszawa.
  3. Goraj L. 2005: System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Polski FADN). [W:] Materiały szkoleniowe z zakresu prowadzenia rachunkowości rolnej, w tym FADN w gospodarstwie zgodnie z wymogami UE, tom I. Projekt SAPARD PL-6-06/02-03.
  4. Lerman Z., Csaki C., Feder G. 2002: Land Policies and Evolving Farm structures in Transition Countries. Policy Research Working Paper 2794. The World Bank Development.
  5. Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabo"ska K. 2004: Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. IERÍGZ, Warszawa.
  6. Poczta W. 2003: Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską. Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
  7. Rozporządzenie Komisji nr 730/2004 z 19 kwietnia 2004 zmieniające Rozporządzenia nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw dla ustalania dochodów gospodarstw rolnych z powodu przyłączenia Cypru, Estonii, Litwy, Łotwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, Słowacji, Słowenii i Węgier do Unii Europejskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu