BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lipniewicz Rafał
Tytuł
Swoboda przepływu pracowników a regulacje umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w kontekście wyroku Trybunału w sprawie Ritter-Coulais
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 4, s. 6-11, bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Traktat o WE, Swoboda przepływu osób w UE, Podatki, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
European Community Treaty, Freedom of movement for persons in the EU, Taxes, Judgments of the European Court of Justice
Firma/Organizacja
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
Court of Justice of the European Communities
Abstrakt
Autor omawia swobodny przepływ pracowników, który opiera się na zakazie dyskryminacji ze względu na obywatelstwo w dziedzinie zatrudnienia, wynagradzania i innych warunków pracy i wyraża się - z zastrzeżeniem ograniczeń podyktowanych względami porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zdrowia publicznego - w prawie do przemieszczania się, pobytu i podjęcia pracy w dowolnym państwie członkowskim. Z zasady swobody przepływu pracowników wyrażonej w art. 39 TWE wynika nakaz tożsamego traktowania pracownika, bez względu na jego obywatelstwo, skorelowany z zakazem dyskryminacji ze względu na ten sam motyw. Zakaz ten obejmuje więc zarówno dyskryminację bezpośrednią, czyli nieuprawnione rozróżnienie dokonane w odniesieniu do migrującego pracownika z powodu jego statusu cudzoziemca, jak i dyskryminację pośrednią, czyli zróżnicowanie dokonane pozornie z innych przyczyn niż obywatelstwo, lecz prowadzące do takich samych skutków co dyskryminacja bezpośrednia. Autor używa przykładu pewnego niemieckiego małżenśtwa dla lepszego wytłumaczenia istoty problemu.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. B. Brzeziński, M. Kalinowski, Prawo podatkowe Wspólnoty Europejskiej, ODDK, Gdańsk 2005, s. 42.
  2. I. Boruta, Swoboda przepływu osób [w:]Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, red J. Barcz, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2003, s. 59.
  3. M. Jamroży, Metody unikania podwójnego opodatkowania, "Prawo Przedsiębiorcy" nr 33/2005, s. 48.
  4. OECD Committee on Fiscal Affairs, Model Tax Convention on Income and on Capital, Condensed version - 15 July 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu