BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ciechomska Joanna
Tytuł
Zasady nabywania prawa do świadczeń z tytułu bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Źródło
Prawo i Podatki Unii Europejskiej w Praktyce, 2007, nr 4, s. 30-44
Słowa kluczowe
Bezrobocie, Zabezpieczenie społeczne, Swoboda przepływu osób w UE, Świadczenia socjalne, Państwa członkowskie
Unemployment, Social security system, Freedom of movement for persons in the EU, Social benefits, Member states
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autroka przypomina, że jedną z fundamentalnych zasad rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej jest prawo do swobodnego przemieszczania się pracowników na jej obszarze, prawo to bezpośrednio wynika z art. 39 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej. Artykuł omawia kwestię swobodnego przepływu osób w odniesieniu do osób bezrobotnych. Bezrobotny obywatel państwa członkowskiego ma prawo wyjechać do innego państwa członkowskiego i poszukiwać tam pracy. Praktyczna realizacja prawa do swobodnego przemieszczania się osób byłaby bardzo trudna do realizacji z uwagi na odmienności, jakie istnieją w ustawodawstwach dotyczących zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich, gdyby nie przepisy wspólnotowe z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepisy te gwarantują utrzymanie nabytych lub będących w trakcie nabywania praw i korzyści pracownikom oraz osobom pracującym na własny rachunek przemieszczającym się we Wspólnocie. Przepisy wspólnotowe z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, a w szczególności świadczeń z tytułu bezrobocia, nabierają szczególnego znaczenia w kontekście licznych migracji zarobkowych Polaków, tym bardziej że w porównaniu do przepisów dotyczących innych rodzajów świadczeń są one stosunkowo restrykcyjne.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2422
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu