BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dobija Dorota (Wydział Zarządzania)
Tytuł
Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce"
Measuring and Reporting Intellectual Capital in New Economy Organisations
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2004, nr 1, s. 61-76, bibliogr. 31 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Sprawozdawczość w przedsiębiorstwie, Kapitał ludzki, Łańcuch wartości, Rachunkowość zasobów ludzkich, Kwantyfikacja zasobów ludzkich, Nowa Gospodarka
Intellectual capital, Reporting in enterprises, Human capital, Value chain, Human Resources Accounting (HRA), Quantification of human resources, New Economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule prezentowane są zagadnienia związane z pomiarem i sprawozdawczością kapitału intelektualnego w organizacjach. Omówiono zagadnienia związane z definicją i klasyfikacją wartości intelektualnych oraz podejścia do pomiaru i sprawozdawczości w organizacjach. W artykule analizowano konserwatywne podejście rachunkowości do pomiaru tych wartości oraz powody takiej postawy.

The paper presents aspects connected with the measurement and reporting of intellectual capital of organizations. Classification dilemmas as well as problems with definition of intellectual assets are discussed together with the presentation of some models of reporting of such assets. The paper also includes analysis of the potential reasons for conservative attitude towards measurement and reporting of intellectual capital in the financial statements as presented by the various accounting standard setting organizations. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bontis N., Dragonetti N.C., Jacobsen K., Roos G., [1999], The Knowledge Toolbox: A Review of the Tools Available to Measure and Manage Intangible Resources, „European Management Journal", Vol. 17 No. 4, August.
 2. Cepro, [1998], Five Voices about Knowledge Management, Cepro Management Report, Stockholm.
 3. Croe M., [1997], Classification of intangible investments. Eurostat and Statistics Netherlands.
 4. Croe M., [2000], Data for intangibles in selected OECD countries, OECD and Dutch Ministry of Economic Affairs.
 5. Demarest M., [1997], Understanding Knowledge Management, „Long Range Planning", Vol. 30 (3), s. 374-384.
 6. Deng Z., Lev B., [1998], „Flash-then - Flush": The Valuation of Acquired R&D-in-Process, Working Paper, New York, Stern School of Business.
 7. Dobija D. [2000a], Możliwości pomiaru kapitału intelektualnego organizacji i jego prezentacji w sprawozdaniach finansowych, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie", nr 553, s. 63-80.
 8. Dobija D. [2000b], Metody mierzenia wartości kapitału ludzkiego i kosztów pracy w firmie, [w:] Ludwiczyński A. (red.), Strategiczne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa.
 9. Drucker P. [1993], Post- Capitalist Society, Harper Business, New York.
 10. Edvinsson L., [1997], Developing intellectual capital at Skandia, „Long Range Planning", Vol. 30 (3), s. 366-373.
 11. I11] Edvinsson L., Malone M.S., [1997], Intellectual Capital, Harper Business Press.
 12. Haanes K., Lowendhal B., [1997], The unit of activity: towards an alternative to the theories of the firm, [w:] Thomas H. (ed.), Strategy, Structure and Style, John Wiley&Sons.
 13. Hall R., [1992], The strategic analysis of intangible resources, „Strategic Management Journal", Vol. 13 (2), s. 135-144.
 14. International Accounting Standards Committee [1998], International Accounting Standard IAS 38; Intangible Assets, London.
 15. Itami H., [1987], Mobilizing invisible assets, Harvard University Press, Massachusetts.
 16. Jarugowa A., Fijałkowska J. [2002], Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr w Gdańsku.
 17. Kapłan R., Norton D., (1996), The balanced scorecard - measures that drive performance, „Harvard Business Review", Vol. 70 (1), s. 71-79.
 18. Kaplan R., Norton D., [2002], Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa, 2002.
 19. Lev B., Intangibles. Management, Measurement and Reporting, Brooking Institution Press, Washington, D. C., 2002.
 20. Nakamura L. [2000], Economics and the New Economy: The Invisible Habd Meets Creative Destruction, „Business Review, Federal Reserve Bank of Philadelphia", July/August, p. 15-30; www.phil.frb.org/files/brja001n.pdf.
 21. Mortensen J., Eustace C., Lannoo K., [1997], Intangibles in the European Economy, Centre for European Policy Studies, Working Paper, January.
 22. Mouritsen J., [1999], Intellectual Capital: the logic of an „economy of creativity", working Paper prezentowany podczas EIAEM workshop na temat wartości intelektualnych, Bruksela, luty.
 23. OECD, [1997], Technology and the economy. The key relationship, The Technology/Economy Program, Paris, 1997.
 24. Reilly R.F., [1992], Interstate intangible asset transfer programs, „CPA Journal", Vol. 62 (8), sierpień, s. 34-40.
 25. Romer P.M. [1998], Bank of America Round Table of the Soft Revolution, „Journal of Applied Corporate Finance", Summer, s. 9-14.
 26. Rosendler R., [1999], Accounting for the worth of employees: Is the discipline finally ready to respond to the challenge!, „Journal of Human Resource Costing and Accounting", Vol. 2 (1), s. 9-26.
 27. Schumpeter J. [1942], Capitalism, Socialism, Democracy, New York: Harper Business Press.
 28. Sveiby K.E., [1997], The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berett-Koehler Publishers, Inc, San Francisco.
 29. Tobin J. [1978], Monetary policies and the economy: the transmission mechanism, „Southern Economic Journal", Vol. 37 (2), s. 421-431.
 30. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, Dziennik Ustaw nr 121, póz. 591 z późniejszymi zmianami.
 31. Veseelman W., [1992], Intangible investment, artykuł prezentowany na warsztatach OECD pt: „Measurement of intangible investments", Paryż.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu