BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dębski Wiesław
Tytuł
Fundusze emerytalne w Polsce i ich wpływ na rozwój rynku kapitałowego
Pension Funds in Poland and Their Influence on Capital Market Development
Źródło
Bank i Kredyt, 2006, nr 11-12, s. 81-90, bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze emerytalne, Fundusze otwarte, Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Polityka inwestycyjna, Rynek kapitałowy
Pension funds, Open-ended investment companies, Employee pension programmes, Investment policy, Capital market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na wstępie zasygnalizowano zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzone reformą w 1999 r. Następnie omówiono następujące zagadnienia: ogólne zasady działania funduszy emerytalnych (otwarte fundusze emerytalne, pracownicze programy emerytalne), polityka inwestycyjna funduszy emerytalnych, wpływ funduszy emerytalnych na rozwój rynku kapitałowego.

Pension funds started appearing in Poland in connection with the reform of social insurance system launched in 1999. The assets gathered by the pension funds in Poland represent an important stimulator of economic growth. So far the pension funds located about 30% of their capital in shares of companies listed at the Warsaw Stock Exchange. Hence, they are a significant factor in the development of the Polish capital market through the Stock Exchange. They can improve its liquidity, enhance pricing efficiency of listed shares and protect the market against speculative activities. The main goal of this article is to shed more light on various issues connected with the operation of the pension funds in Poland and describe their impact on the development of the capital market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dębski W. (2005), Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  2. GPW (2005), Przewodnik Inwestora, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Warszawa.
  3. Jajuga K. (red.) (2004), Polityka inwestycyjna otwartych funduszy emerytalnych - analiza istniejących rozwiązań i propozycje zmian (2004), "Forum dyskusyjne ubezpieczeń i funduszy emerytalnych", Zeszyt 3, http://www.knuife.gov.pl/fundusze/publikacje/forum/forum0304.pdf
  4. Szyszka A. (2005), Działalność otwartych funduszy emerytalnych a funkcjonowanie polskiego rynku kapitałowego, "Bank i Kredyt", nr 2, s. 72-79.
  5. Ustawa z dnia 20. 04. 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych, Dz.U. nr 116, poz. 1205.
  6. Ustawa z dnia 20. 04. 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, Dz.U. nr 116, poz. 1207.
  7. Ustawa z dnia 28. 08. 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dz.U. Nr 139, poz. 934 oraz z dnia 27. 08. 2003 r. o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 170, poz. 1651.
  8. Zielonka P. (2006), Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5520
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu