BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiczko Olga
Tytuł
Przeszkody i ograniczenia swobody świadczenia usług w UE
Źródło
Prawo Unii Europejskiej, 2004, nr 5, s. 2-7
Słowa kluczowe
Swoboda przepływu usług w UE, Rynek usług, Jednolity rynek wewnętrzny, Prawo WE, Traktat o WE, Dyrektywy WE
Free movement of services in the EU, Services market, European Single Market, European Community law, European Community Treaty, EC directives
Abstrakt
Porównano uprawnienia usługodawców na rynku Wspólnoty Europejskiej z ograniczeniami i barierami. Omówiono prawa usługodawców zapisane w Traktacie Wspólnot Europejskich, wpływ okresów przejściowych na delegowanie pracowników do wykonania usługi i posługiwanie się za granicą pracownikami spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego zatrudnionymi legalnie w przedsiebiorstwie, ograniczenia praw usługodawców na podstawie Traktatu - ochrona porządku, bezpieczeństwa i zdrowia publicznego, ograniczenia praw usługodawców na podstawie okresów przejściowych na świadczenie usług, przepisy dotyczące zawodów regulowanych, inne bariery usługowe, bezposrednie stosowanie art. 49 Traktatu. Zwrócono uwagę na konieczność reformy prawa w państwach członkowskich w kierunku wprowadzenia przepisów dotyczących świadczenia usług. Przybliżono projekt dyrektywy o usługach na Rynku Wewnętrznym dotyczący uproszczenia, usprawnienia i zelektronizowania procedur umożliwiających korzystanie ze swobody świadczenia usług.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-2430
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu