BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guziejewska Beata
Tytuł
Koncepcje samorządu terytorialnego a źródła jego finansowania
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 5, s. 9-19
Słowa kluczowe
Finanse, Finansowanie samorządu terytorialnego, Samorząd terytorialny, Finanse lokalne
Finance, Local government financing, Local government, Local finance
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Źródła finansowania samorządu terytorialnego w wybranych krajach UE (jako % dochodów samorządowych ogółem), [2] Źródła finansowania a autonomia fiskalna samorządu terytorialnego. Zawiera zestawienie: [1] Struktura governance w sektorze publicznym - XX kontra XXI wiek
Abstrakt
System finansowy samorządu terytorialnego jest elementem całego systemu finansów publicznych w państwie. W niniejszym artykule przedstawiono różne podejścia do istoty samorządu terytorialnego i jego miejsca w strukturze władz publicznych. Rozpatrzono temat podziału zadań i kompetencji w samorządzie. Omówiono problem źródeł finansowania samorządu terytorialnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. J. Bennington, M. Geddes: The future role and structure of local government, Longman Group UK Ltd 1992.
 2. R.M. Bird, Fiscal federalizm, www.urban.org .
 3. A. Borodo: Samorząd terytorialny. System prawnofmansowy, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 23.
 4. C.V. Brown, P. M. Jackson: Public sector economics, Blackwell Oxford UK & Cambridge USA, 1990, s. 278.
 5. J.F. Due: Government finance. An economic analysis, Richard D. Irwin Inc., Homewood Illinois, 1963, s. 444.
 6. E. Denek, J. Sobiech, J. Wierzbicki, J. Wolniak: Finanse publiczne, PWN, Warszawa 1995, s. 134.
 7. W.E. Gates: An Essay on Fiscal Federlism, Journal of Economic Literature, vol. XXXVII, 1999, s. 1121.
 8. W.E. Gates: Fiscal Federalism, Harcourt Brace Jo-vanovich, New York 1972, s.18.
 9. B. Guziejewska: Procesy kształtowania się samodzielności finansowej a problem zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego, (w:) Wybrane problemy transformacji finansów i bankowości, Folia Oeconomica 161, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, s. 84.
 10. H. Izdebski, M. Kulesza: Administracja publiczna. Za gadnienia ogólne, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2004.
 11. H. Izdebski: Współczesne modele administracji publicznej, Warszawa 1993.
 12. B. Jałowiecki: Rozwój lokalny, Warszawa 1987, s. 15.
 13. Z.Kiełmiński: Władza lokalna w Stanach Zjednoczonych, Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, Warszawa 1994, s. 3.
 14. E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja fmansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Liber, Warsza wa 2001, s. 152.
 15. M. Kulesza (Wprowadzenie): Samorząd terytorialny, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 1995, s. 14.
 16. Praca pod red. W. Miemiec i B. Cybulskiego: Samorządowy poradnik budżetowy na 1996 r. Zagadnienia ustrojowe i prawno-fmansowe, Municipium, Warszawa 1996,s.28.
 17. Z. Niewiadomski: Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, „Samorząd Terytorialny" 1992, nr 11, s. 26.
 18. Z. Niewiadomski (red.): Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001, s. 21.
 19. W. Pańko: Prawne aspekty funkcjonowania i rozwoju społeczności lokalnych. Społeczności Lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, Warszawa 1989, s. 61.
 20. R.M. Punnett: British government and politics, Darmo-uth Publishing Company Limited, Hampshire 1994, s. 402.
 21. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004, s. 37.
 22. A. Sadowski: Działacze samorządowi w gminach, „Rola i funkcjonowanie instytucji samorządowych w systemie politycznym", z. 7, Warszawa 1990, s. 4.
 23. H. Sochacka-Krysiak: Finanse lokalne, Poltex, Warszawa 1993, s. 18.
 24. Praca pod red. M. Stahl: Administracyjno-prawne zadania i kompetencje gmin, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994, s. 10.
 25. M. Stahl, E. Olejniczak-Szałowska: Samorząd terytorialny - podstawowe zagadnienia, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1994, s. 39.
 26. J.E. Stiglitz: Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 879.
 27. P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka, Municipium SA, Warszawa 2004, s. 19.
 28. R. Wróbel: Cztery lata reformy, Presspublica, Warszawa 1994, s. 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu