BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaborowski Łukasz
Tytuł
Częstochowa, Kielce, Radom, Sosnowiec - porównanie dochodów budżetowych
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 5, s. 20-36
Słowa kluczowe
Miasto na prawach powiatu, Dochody budżetowe, Dochody powiatu, Budżet miasta, Struktura budżetu
City with county rights, Budget revenue, County revenues, Municipal budget, Budgetary structure
Uwagi
Zawiera tabele: [1] Liczba mieszkańców miast w latach 1999-2004 (tys.), [2] Przyrostnaturalny ludności miast w latach 2000-2004 (‰), [3] Saldo migracji ludności miast w latach 2000-2004 (‰), [4] Dochody miast - wykonane w latach 2000-2004 oraz planowane na rok 2005 (zł), [5] Względne zmiany dochodów miast w latach 2001-2005 (rok poprzedni = 100), [6] Dochody miast na jednego mieszkańca w latach 2000-2004 (zł), [7] Rozpiętość dochodów miast na jednego mieszkańca w latach 2000-2004 (Radom = 100), [8] Dochody Częstochowy w latach 2001-2004 według źródeł (zł), [9] Dochody Kielc w latach 2001-2004 według źródeł (zł), [10] Dochody Radomia w latach 2001-2004 według źródeł (zł), [11] Dochody Sosnowca w latach 2001-2004 według źródeł (zł), [12] Struktura dochodów miast w 2001 roku według źródeł (%), [13] Struktura dochodów miast w 2002 roku według źródeł (%), [14] Struktura dochodów miast w 2003 roku według źródeł (%), [15] Struktura dochodów miast w 2004 roku według źródeł (%). Zawiera wykresy: [1] Liczba mieszkańców miast w latach 1999-2004 (tys.), [2] Dochody miast w latach 2000-2005 (zł), [3] Względne zmiany dochodów miast w latach 2001-2005 (rok poprzedni =100), [4] Dochody miast na jednego mieszkańca w latach 2000-2005 (zł), [5] Struktura dochodów Częstochowy w latach 2001-2004 według źródeł, [6] Struktura dochodów Kielc w latach 2001-2004 według źródeł, [7] Struktura dochodów Radomia w latach 2001-2004 według źródeł, [8] Struktura dochodów Sosnowca w latach 2001-2004 według źródeł
Kraj/Region
Częstochowa, Kielce, Radom, Sosnowiec
Radom
Abstrakt
Niniejsze opracowanie przedstawia jak w ostatnich latach różnicowały się - co do wysokości i struktury - dochody czterech miast na prawach powiatu. Przedstawiono ogólny przebieg zmian wielkości budżetów i określono stopień ich stabilności. Porównano wysokości dochodów miast w przeliczeniu na jednego mieszkańca i strukturę dochodów poszczególnych miast w latach 2001-2004. Część badawczą pracy poprzedza krótka charakterystyka miast, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji demograficznej.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Architektura i urbanistyka Radomia, Lublin 1979, s. 23.
  2. M. Bogucka, H. Samsonowicz: Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław 1986, s. 117.
  3. Z. Guidon, A. Massalski: Historia Kielc do roku 1945, Kielce 2000, ss. 15-16.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu