BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wengler Lubomira
Tytuł
Wygaśnięcie porozumienia komunalnego (zagadnienia wybrane)
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 5, s. 37-48
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Polityka komunalna, Prawo, Regulacje prawne
Local government, Municipal policy, Law, Legal regulations
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące wygaśnięcia porozumienia komunalnego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Agopszowicz, P. Wagner: Mienie związków i porozumień komunalnych, Przegląd Prawa i Administracji, Wrocław 1996, t. XXXV, s. 77.
 2. S. Biernat: Działania wspólne w administracji państwowej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979, s. 129 i nast.
 3. S. Biernat: Prywatyzacja zadań publicznych. Problematyka prawna, Warszawa-Kraków 1994.
 4. A. Błaś: Prawne formy działania administracji publicznej, (w:) Prawo administracyjne, pod red. J. Bocia, wydanie czwarte, Wrocław 1998, s. 284;
 5. J. Boć: Współpraca międzygminna w Szwajcarii, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 6. J. Borkowski, (w:) B. Adamiak, J. Borkowski: Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2005, s. 485.
 7. A. Brzozowski, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1998, s. 592 i nast.
 8. A. Chrisidu: Związki komunalne w Grecji, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 9. 3W. Czachórski: Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994, s. 254 i nast.
 10. DzU nr 39, póz. 396.
 11. DzU z 1991 r. nr 109, póz. 471 z późn. zm.
 12. DzU z 2001 r. nr 45, póz. 497 z późn. zm.
 13. J. Jeżewski: Syndykaty gmin we Francji, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 14. R. Kosmalski: Porozumienia komunalne w Wielkiej Brytanii, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 15. K. Kruczalak: Niemożliwość świadczenia w prawie zobowiązań, Gdańsk 1981 oraz tego autora: Skutki niemożliwości świadczenia według prawa cywilnego, Warszawa 1983.
 16. Z. Leoński: Glosa do wyroku NSA z 27 X 1993 r., SA/Ł 1906/.94, OSP 1996, nr 3, póz. 52.
 17. Z. Leoński: Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 1998, s. 111.
 18. M. Miemiec: Związki komunalne w Niemczech, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996, s. 143.
 19. Z. Niewiadomski, (w:) M. Kallas, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, G. Szpor: Prawo administracyjne. Część ustrojowa, wydanie I, 2002, ss. 171-172.
 20. E. Nowacka: Formy organizacyjne związków komunalnych w USA (na przykładzie Stanu Ohio), AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996, ss. 181-187.
 21. E. Nowacka: Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997, ss. 140-151.
 22. K. Nowacki: Prawne formy współpracy między gminami w Austrii - związki komunalne, (w:) Związki komunalne w Polsce i państwach Europy Zachodniej, pod. red. A. Błasia, AUW, No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 23. E. Ochendowski: Glosa do postanowień NSA z dnia: 24 września 1990 r., I SA 847/90 oraz 27 września 1990 r., SA/Wr 952/90, „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4.
 24. Orzeczenie SN z 7 października 1986 r., III CRN 256/86, OSN 1987, nr 12, póz. 211.
 25. Z. Pławecki, (w:) A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2000, s. 403.
 26. W. Popiołek, (w.) Kodeks cywilny. Komentarz, 1.1, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 1998, s. 975.
 27. Z. Radwański: Teoria umów, Warszawa 1997.
 28. P. Radzimiński: Związki komunalne w wybranych krajach Europy Północnej ( Na przykładzie Szwecji i Finlandii), AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 29. „Samorząd Terytorialny" 1991, nr 4, s. 34 i nast.
 30. J. Starościak: Prawne formy działania administracji, Warszawa 1957, s. 250 i nast.
 31. J. Starościak: Studia z teorii prawa administracyjnego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 77.
 32. J. Stelina: Związkowa zdolność układowa, Poznań 2001, s. 38 i nast..
 33. J. Supernat: Aktualne zagadnienia współpracy komunalnej w Holandii, AUW No 1871, Przegląd Prawa i Administracji XXXV, Wrocław 1996.
 34. J. Trojanek: Umowa jako instrument planowania produkcji rynkowej, Poznań 1974, s. 195.
 35. B. Wagner: Umowy i porozumienia prawa pracy, Studia Cywilistyczne, t. XXXV z 1989 r., s. 86 i nast.
 36. J. Wyporska: Porozumienia międzygminne, (w.) J.P. Tarno, M. Sieniuć, J. Sulimierski, J. Wyporska: Samorząd terytorialny w Polsce, wyd. I, 2002, s. 158.
 37. Wyrok NSA z 27 października 1994 r., SA/Ł 1906/94, ONSA 1995, nr 4, póz. 161.ˆ W. Dz. Urz. Lubus. z 1999 r. nr 24, poz. 155.
 38. W. Dz. Urz. Lubus. z 1999 r. nr 36, poz. 393.
 39. W.Dz.Urz. Mazow. z 2000 r. nr. 40, poz. 345.
 40. W.Dz.Urz.Opols. z 2000 r. nr 27, poz. 130.
 41. W. Dz. Urz. Podlas. z 1999 r. nr 23, poz. 367.
 42. W. Dz. Urz. Podlas. z 2000 r. nr 13, poz. 127.
 43. W. Dz. Urz. Wielk. z 2000 r. nr 32, poz. 380.
 44. W. Dz. Urz. Wielk. z 2000 r. nr 2, póz. 381.
 45. W. Dz. Urz. Wielk. z 2000 r. nr 32, poz.382.
 46. W. Dz. Urz. Zachód, z 2000 r. nr 14, poz. 145.
 47. L. Zacharko: Prywatyzacja zadań publicznych jako nowe pojęcie w zakresie gospodarki komunalnej, (w:) Prawo administracyjne w okresie transformacji ustrojowej, pod red. E. Knosali, A. Matana, G. Łaszczycy, Zakamycze, 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu