BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dudzik Sławomir, Pisuliński Jerzy
Tytuł
Określenie sposobu korzystania z gruntu w umowie o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2006, nr 5, s. 49-60
Słowa kluczowe
Gospodarka gruntami, Nieruchomości gruntowe, Użytkowanie wieczyste, Proces inwestycyjny, Gospodarka przestrzenna, Prawo budowlane
Land economy, Ground real estate, Long-term lease, Investment process, Spatial economy, Building Code
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych konsekwencji określenia w umowie o oddaniu gruntu w użytkowanie wieczyste sposobu korzystania z gruntu w kontekście wymogów, które stawiają przed inwestorem przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy prawa budowlanego.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Bąkowski: Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, Warszawa 2001, s. 100 i nast.
 2. T. Bąkowski: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Zakamycze 2004, s. 43.
 3. G. Bieniek, S. Rudnicki: Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2004, s. 624.
 4. G. Bieniek, (w:) G. Bieniek, A. Hopfer, Z. Marmaj, E. Mzyk, R. Źróbek: Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, 1.1, Zielona Góra 2001, s. 213 .
 5. A. Cisek, (w:) Kodeks cywilny. Komentarz do artykułów 1-534, red. E. Gniewek, Warszawa 2004, s. 598.
 6. A. Cisek, (w:) System prawa prywatnego, t. 4, Warszawa 2005, s. 148.
 7. E. Drozd, (w:) E. Drozd, Z. Truszkiewicz: Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości. Komentarz, Kraków 1995, s. 101.
 8. Dz U nr 80, póz. 717 z późn. zm.
 9. Dz U nr 102, póz. 1122 z późn. zm.
 10. Dz U z 1969 r. nr 22, póz. 159 z późn. zm., dalej: u.g.t.m.o.
 11. Dz U z 1991 r. nr 30, póz. 127 z późn. zm., dalej: u.g.g.
 12. Dz U z 2001 r. nr 124, póz. 1361 z późn. zm., dalej: u.k.w.h.
 13. DzU z 2003 r. nr 207, póz. 2016 z późn. zm.
 14. Dz U z 2004 r. nr 261, póz. 2603 z późn. zm., dalej: u.g.n.
 15. R. Dziwiński, P. Ziemski: Prawo budowlane. Komentarz, Warszawa 2005, s. 167.
 16. E. Gniewek: Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001, s. 616.
 17. E. Gniewek: Obrót nieruchomościami skarbowymi i samorządowymi, Kraków 1999, s. 289.
 18. S. Grzybowski, (w:) System prawa cywilnego, 1.1, Ossolineum 1985, ss. 241-246.
 19. J. Ignatowicz, K. Stefaniuk: Prawo rzeczowe, Warszawa 2003, s. 165.
 20. W. Jakimowicz: Konstrukcja i istota wolnościowego prawa zabudowy, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 6, s. 47 i nast.
 21. A. Klein: Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976, s. 171 i nast.
 22. P. Machnikowski, (w:) System prawa prywatnego, t. 3, Warszawa 2003, s. 13.
 23. Z. Niewiadomski (red.): Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2004, s. 53 i nast.
 24. OTK-A2003,nr3,poz. 22.
 25. OTK 2000, nr 3, póz. 87.
 26. Z. Radwański: Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2003, ss. 100-104.
 27. E. Radziszewski: Komentarz do ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2002, s. 27.
 28. Raport Głównego Urzędu Statystycznego pt. „Budownictwo -wyniki działalności w 2004 r.", http://www.stat.gov.pl .
 29. S. Rudnicki: Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2004, s. 373.
 30. I. Skrzydło-Niżnik, P. Dobosz: Prawne problemy procesu inwestycjno-budowlanego i konserwatorskiego, Zakamyczxe 2002, s. 97.
 31. J. Szachułowicz, M. Krassowska, A. Łukaszewska: Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarz, Warszawa 2003, s. 115.
 32. W. Szwajdler: Zagospodarowanie przestrzenne. Regulacja prawna, Toruń 1995, ss. 169-175.
 33. A. Wasilewski: Administracja wobec prawa własności nieruchomości gruntowych. Rozważania z zakresu nauki prawa administracyjnego, Kraków 1972.
 34. J. Winiarz, (w:) System prawa cywilnego, t. II, Ossolineum 1977, s. 549.
 35. H. Witczak: Charakter prawny wieczystego użytkowania, „Przegląd Sądowy" 2001, nr 11-12, s. 62.
 36. K. Zamyślewska--Gorząch: Wolność budowlana i jej prawne ograniczenia, „Samorząd Terytorialny" 2005, nr 10, s. 57 i nast.
 37. B. Ziemianin: Prawo rzeczowe, Kraków 2003, s. 143.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu