BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Utkin Joanna
Tytuł
Zastosowanie macierzy brzegowych do wyceny strumieni pieniężnych
The Use of Border Matrixes for Evaluating Money Flows
Źródło
Przegląd Statystyczny, 2002, vol. 49, z. 1, s. 175-179, bibliogr. 5 poz.
Statistical Review
Słowa kluczowe
Inwestycje, Przepływy pieniężne, Stopa procentowa, Metody statystyczne, Operacje swap, Macierze brzegowe, Metody samowsporne
Investment, Cash flows, Interest rate, Statistical methods, Swap options, Bordered matrices, Bootstrap
Uwagi
summ.
Abstrakt
Dany strumień pieniężny wycenia się na podstawie terminowej struktury stóp procentowych lub na podstawie dopasowania przepływów. Jeśli rozważany strumień jest dyskretny, obie metody sporwadzają się do rozwiązania pewnego cramerowskiego układu równań i obliczenia wartości pewnej formy liniowej dla uzyskanego rozwiązania. Szukana wartość może być wyznaczona bezpośrednio, jeżeli zastosuje się twierdzenie o rozwijaniu wyznacznika pojedynczej macierzy brzegowej. Po wyrażeniu w możliwie najprostszy sposób wartości formy liniowej dla rozwiązania układu równań liniowych Cramera przedstawiono metodę wyceny za pomocą czynników dyskontujących oraz metodę wyceny przez dopasowanie przepływów oraz sformułowano wynikające z porównań wnioski.

A discreet money flow can be priced by using discounting measures or by fitting flows. In both cases linear Cramer equations are formulated and the value is expressed as a certain linear value. As far as the coupon-tearing method is concerned it is shown that the flow value can be presented by the determinant of a single border matrix. When we use limited percentage swaps evaluation of flows turns out to be a specific case of evaluation using the bootstrap method. Evaluation based on the strategy of fitting flows also consists of calculating a certain value's linear form to solve a certain set of linear Cramer equations. The value of the flow is also defined by the determinant of the appropriate border matrix. Whilst the basic version of the method considers a flow of expenses supported by a portfolio of bonds, supporting expense flows by a credit portfolio turns out to be a specific case of the first. It is also shown that the method of evaluation by fitting flows boils down to the method of evaluating using discounting factors. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Fabozzi F.J., Fong G. (1994), Fixed Income Portfolio Management, Probus Publ. Comp., Chicago.
  2. Jajuga K., Jajuga T. (1996), Inwestycje, PWN, Warszawa.
  3. Kolupa M., Szczepańska-Gruźlewska E. (1993), Macierze brzegowe: teoria, algorytmy, programy, zastosowania ogólne i ekonometryczne, PWE, Warszawa.
  4. Mohseni A., Plumyene J.M. (1991), La duration et le risque de taux, Presses Universitaires de France, Paris.
  5. Utkin J. (2000), Osłona rynkowa standardowej wymiany procentowej, Przegląd Statystyczny 47, s. 369-379.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0033-2372
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu