BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławiński Andrzej
Tytuł
Złoty w europejskim mechanizmie kursowym
Złoty in the European Exchange Mechanism
Źródło
Ekonomista, 2004, nr 2, s. 173-186, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Kurs walutowy, Złoty polski, Europejski Mechanizm Kursowy (ERM II), Polityka pieniężna, Polityka walutowa
Exchange rates, Polish Zloty, Exchange Rate Mechanism (ERM II), Monetary policy, Exchange rate policy
Uwagi
summ., rez.
Abstrakt
Europejski Mechanizm Kursowy ERM był jednym z dwóch głównych elementów utworzonego w 1979 r Europejskieg Systemu Walutowego. Drugim głównym elementem składowym EMS był system linii kredytowych. Przedstawiono zarys historii ERM. W artykule skoncentrowano się na dwóch kwestiach - z jednej strony przedstawiono argumenty świadczące, że koszty odejścia od stosowania kursu zmiennego są mniejsze niż się powszechnie sądzi, z drugiej - wskazano zagrożenia wiążące się z obowiązkiem przejścia złotego przez test stabilności w ERM II.

The article analyses the potential risks related to the stability test, which zloty will undergo after entering the ERM II. The cost of abandoning the floating exchange rate will, in the case of Poland, be relatively low. Nonetheless, the ERM II stability test will bring in the risks, which were avoided under the floating exchange regime.The reintroduction of the fluctuation band may create a target for potential speculative attack. The experiences of former accession countries, however, indicate that markets do not launch a speculative attack once they trust that a country in question is able to maintain its external and interal equilibrium. The experiences of the former accession countries also reveal that the important issue is to enter the euro zone with the market exchange rate, which is close to a long-term equilibrium rate.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartolini L., Prati A., Soft Exchange Rate Bands and Speculative Attacks: Theory and Evidence from ERM since August 1993, "IMF Working Paper", listopad 1998.
 2. Borowski J., Brzoza-Brzezina M., Szpunar P., Exchange Rte Regimes and Poland's Participation in ERM II, "Bank i Kredyt" 2003, nr 1.
 3. Balassa B., The Purchasing Power Parity Doctrine: A Reappraisal, "Journal of Political Economy" 1964.
 4. Branson W., Asset Markets and Relative Prices in Exchange Rate Determination, Sozialwissenschaftliche Annalen, 1977.
 5. Cobham D., European Monetary Upheavals, Manchester University Press, Manchester i New York 1994.
 6. De Grauwe P., Exchange Rates in Search of Fundamentals: The Case of the Euro-Dollar Rate", Manchaster i New York, "CEPR Discussion Paper" 2000, nr 2575.
 7. De Grauwe P., Dewachter H., Embrechts M., Exchange Rate Theories. Chaotic Models of the Foreign Exchange Markets, Blackwell, London 1993.
 8. Dornbusch R., Expectations and Exchange Rate Dynamics, "Journal of Political Economy" 1976, nr 84.
 9. Friedman M., The Case for Flexible Exchange Rates, w: Essays in Positive Economics, red. M. Friedman, University of Chicago Press, Chicago 1953.
 10. Hochreiter E., Tavlas G.S., Two Roads to the Euro: The Monetary Experiences of Austria and Greece, Bank of Greece, Athens 2003.
 11. Implementing the Agreement of 1 September 1998 Laying Down the Operating Procedures for an Exchange Rate Mechanism in the Stage Three of Economic and Monetary Union", red. M. Friedman, ECB 2003, art. 5.1 i 5.2.
 12. Jonas J., Mishkin F.S., Inflation Targeting in Transition Economies: Experience and Prospects", NBER, Cambridge 2003.
 13. Kenen P., Economic and Monetary Union in Europe, Cambridge University Press, Cambridge 1995.
 14. Koronowski A., Rozkrut M., Towards the Euro-Zone through the ERM II. Countering Fallacies, "Bank i Kredyt" 2003, nr 11.
 15. Kouri P., The Exchange Rate and the Balance of Payments in the Short Run and in the Long Run, "Scandinavian Journal of Economics" 1976.
 16. Krugman P.R., Currencies and Crises, The MIT Press, Cambridge 1995.
 17. Krugman P.R., Exchange-Rate Instability, The MIT Press, Cambridge 1989.
 18. Lutkowski K., Polityka pieniężna dotychczas i w przyszłości, "Ekonomista" 2003, nr 4.
 19. Małecki W. i in., Kryzysy walutowe, PWN, Warszawa 2001.
 20. Małecki W., Czy członkostwo w UDW może stanowić rozwiązanie dla problemów polskiej transformacji, "Studia Finansowe" 2004, nr 68.
 21. Marczewski K., Wejście do Unii Gospodarczej a zmiany w strukturze handlu zagranicznego Polski, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2003.
 22. Marston C.R., International Financial Integration, A Study of Interest Rate Differentials between Major Industrial Countries, Cambridge University Press, New York 1994.
 23. Obstfeld M., Rogoff K., The Six Major Puzzles in International Macroeconomics: Is There a Common Cause, "NBER Working Paper" lipiec 2000, nr 7777.
 24. Orłowski, W., Wpływ członkostwa w strefie euro na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, red. J. Lipiński, A. Sławiński, PWE, Warszawa 2003.
 25. Poland. Pre-Accession Economic Programme 2003. Assessment, w: European Economy, Enlargement Papers, http://europa.eu.int/comm/economy_finance, European Commission, 2003.
 26. Sławiński A., Wschodnie sztuki walki, "Gazeta Bankowa" 2001, nr 15.
 27. Soros G., The Alchemy of Finance. Reading the Mind of the Market, John Wiley & Sons, New York 1994.
 28. Vinals J., Valles J., The Exchange Rate as an Instrument of Macroeconomic Adjustment: Empirical Evidence and Relevance for European Monetary Union, Economic Bulletin, Banco de Espana, Madrid, kwiecień 1997.
 29. Wójcik C., Polityka kursowa a wejście Polski do ERM H, w: Gospodarka Polski przed wejściem do Unii Europejskiej, PWE, Warszawa 2003.
 30. Wyplosz Ch., Accession Countries and ERM II, Briefing Notes to the Committee for Economic and Monetary Affairs of the European Parliament, Brussels 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0013-3205
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu